Takaisin
 17.8.2020

Ilmoitus: Kirkonkylän osayleiskaavan muutos vireille


​Sodankylän kunnassa on tullut vireille kirkonkylän osayleiskaavan muutos. Muutos koskee osittain myös Kelujärvi-Rajala osayleiskaavaa. Osayleiskaavan muutosalue sijoittuu pääasiassa taajamaan ja sen kitisen itäpuoliselle alueelle. Osayleiskaavassa on tarkoitus ratkaista valtatie 5 uusi linjaus sekä suunnitellun Sakatin kaivoksen yhdystien sijainti sekä sovittaa näihin liikenneyhteyksiin mm. asuminen, työpaikka-alueet, viheryhteydet ja muu liikenneverkko. 
Kaavoituksen yhteydessä laaditaan valtatie 5 ja kaivoksen yhdystien aluevaraussuunnitelmat, joissa määritetään teiden vaikututukset ja sijainti riittävässä määrin. Myös Sakatin kaivoshankkeen osayleiskaavan laatiminen on samanaikaisesti vireillä.
Kaavoitusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 24.8.2020 alkaen Sodankylän kunnanviraston teknisellä osastolla (Jäämerentie 1) sekä internetissä osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavat. Kunnanviraston ollessa suljettuna, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on mahdollista tutustua myös varaamalla ajan lisätietojen antajalta:
Ari Pesonen, 040 7695950, ari.pesonen@sodankyla.fi

Päivitetty: 7.11.2018 22:05