Takaisin
 4.5.2020

Koronarajoituksia aletaan purkaa hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien - peruskouluun palataan 14.5. alkaen ja Hyvinvointikeskus Sopukan kiireettömät vastaanotot käynnistyvät asteittain, samalla koronatestausta lisätään

​Poikkeusolojen johtoryhmän tiedote 4.5.2020

Koronaepidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin. Hallitus on sen vuoksi arvioinut, että Suomessa on mahdollista siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan.

Lapset palaavat lähiopetukseen, kouluun tullaan vain terveenä
Hallitus on päättänyt 29.4.2020 neuvottelussaan purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet. Lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien.

Kouluvuoden kaksi viimeistä viikkoa hyödynnetään mm. mahdollisten syntyneiden oppimistarpeiden kartoittamiseen ja suunnitellaan, miten syntyneet aukot oppimisessa saadaan kurottua kiinni. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut koulutuksen järjestäjille ohjeet turvalliseen koulukäyntiin.

Kouluun tullaan vain terveenä, ja oppilaiden ja henkilöstön oireilua seurataan tavallista tarkemmin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja yliopistosairaaloiden lastenklinikat ovat yhdessä määritelleet ne lasten riskisairaudet, joissa altistuminen infektioille olisi merkittävä haitta. Vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään, hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi palata kouluun.

Koulun henkilöstön riskiryhmään kuuluvien osalta mahdolliset toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskienarviointiin ja työterveyshuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Sodankylän kunta odottaa Lapin sairaanhoitopiiriltä tarkempaa ohjeistusta riskiryhmien kouluun paluuseen liittyen, ja toimii yhteisten ohjeistusten mukaisesti.

Koulut tiedottavat oppilaita ja huoltajia tarkemmin kouluun paluun käytännön järjestelyistä Wilman kautta.

Kiireetön vastaanotto aloitetaan Hyvinvointikeskus Sopukassa asteittain
Perusterveydenhuollon kiireettömiä aikoja on Sodankylässä purettu poikkeusolojen aikana lääkäreiden puhelinvastaanottoina. Koska Lapissa ja Sodankylässä koronatilanne on rauhallinen, aloitetaan myös kiireettömien vastaanottojen purkaminen Hyvinvointikeskus Sopukassa asteittain 11.5.2020 alkaen. Sopukan henkilökunta on yhteydessä asiakkaisiin vastaanottokäyntien sopimiseksi. Kaikille Sopukassa asioiville varataan tarvittavat suojaimet käynnin ajaksi, ja Sopukan henkilökunta käyttää suojavarusteita kaikissa potilaskontakteissa.

Koronatestausta matalalla kynnyksellä, Sopukan pihassa drive in –testausasema
Lapin sairaanhoitopiirin uuden linjauksen mukaisesti Sodankylässäkin testataan kuluvasta viikosta lähtien myös lievästi infektio-oireiset henkilöt. Henkilöt, joilla on lievää kuumeilua, yskää, nuhaa, lihassärkyä, ripulia tai maku- ja hajuaistin heikentymistä, voivat nyt hakeutua testeihin Hyvinvointikeskus Sopukkaan. Näytteenotto tapahtuu Sopukan pihassa erillisessä näytteenottoteltassa, joka toimii ns. drive in-periaatteella. Ennen saapumistaan sairastuneen tulee ottaa yhteyttä Sodankylän kunnan koronaneuvontaan tarkempien näytteenotto-ohjeiden saamiseksi. Sodankylän koronaneuvontapuhelin palvelee joka päivä klo 8-21, p. 040 128 5295.

Matalan kynnyksen testaamisella halutaan löytää tartunnat ja estää koronataudin leviäminen. Myös koronaviruksen tartuntaketjujen tehokkaaseen jäljittämiseen on Sodankylässä varauduttu.


Oma vastuullinen toiminta edelleen tärkeää koronatartuntojen torjunnassa
Vaikka koronatilanne on Lapissa ja Sodankylässä rauhallinen, ovat viranomaisten antamien rajoitus- ja kokoontumisohjeiden noudattaminen, huolellinen käsi- ja yskimishygienia, matkustamisen välttäminen sekä turvavälit sosiaalisissa kohtaamisissa erittäin tärkeitä. Kaikki yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat edelleen kiellettyjä. Lisäksi tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla, sekä sosiaalista kanssakäymistä yli 70 vuotiaiden ja muiden riskiryhmään kuuluvien kanssa tulee välttää. Virusta on edelleen liikkeellä myös Lapissa, joten jokainen voi omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä koronatartuntojen lisääntymistä.

 

Lisätietoa:

Valtioneuvosto
https://valtioneuvosto.fi/etusivu

Opetus- ja kulttuuriministeriö /Koronaviruksesta usein kysyttyä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla / Koronajärjestelyjen purkaminen 14.5. alkaen
https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

LSHP tiedote 30.4.2020 / Lasten terveys ja kouluunmeno koronapandemian aikana:
http://www.lshp.fi/fi-FI/Lasten_terveys_ja_kouluunmeno_koronapand(12486)

LSHP tiedote 29.4.2020 / Lapin sairaanhoitopiirin alueella myös lievästi oireilevat koronatesteihin:
http://www.lshp.fi/fi-FI/Lapin_sairaanhoitopiirin_alueella_myos_l(12483)

Päivitetty: 7.11.2018 22:05