Takaisin
 29.4.2020

Lapin aluehallintoviraston tiedote 29.4.2020: Merkittävimmän turvallisuusteon tekee edelleen jokainen meistä itse

​Tiedote 29.4.2020
Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintoviraston mukaan terveydenhuollon tilanne maakunnan sairaanhoitopiireissä eroaa toisistaan. Lapin sairaanhoitopiirissä tilanne on rauhallinen, uusia tartuntoja ei juurikaan ole.  Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tilanne on edennyt epidemiaksi ja uusia varmistettuja koronatartuntoja todetaan päivittäin. Sairaalahoidossa potilaita on silti vähän. Tämänhetkisten tulvaennusteiden mukaan Lapissa tulvariski on suurin Kittilässä ja Rovaniemellä. Kevään säät määrittävät kuitenkin tulvien suuruuden. Lapin aluehallintoviraston koordinoima Lapin alueellinen valmiustoimikunta kokousti keskiviikkona 29. huhtikuuta 2020.

Kotona pysymiseen ja etäisyyden pitämiseen tarvitaan sinnikkyyttä. On kuitenkin osoitettu, että nämä toimenpiteet estävät tehokkaasti koronaviruksen leviämisen.

”Koronaviruksen kanssa pitää oppia elämään. Tärkeimmät ja merkittävimmät turvallisuusteot tehdään edelleen henkilökohtaisesti yksilöinä ja kotona - on väärää rohkeutta lähteä lipsumaan hyvin toimivista ja tehokkaista käytännön toimista”, muistuttaa pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Joni Henttu Lapin aluehallintovirastosta lappilaisia vapun alla.

Ylitornion tilanne on huolestuttava

Ylitornion kunnanjohtajan Tapani Melaluoto kertoi valmiustoimikunnalle, että Ylitorniolla koronaepidemia on nyt päällä toden teolla. Koronatartuntariski on kasvanut koko Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella verrattuna viime viikkoihin.

”Ylitorniolla on paljon altistuneita eri tartuntaketjujen kautta. Meidän väki tekee hartiavoimin töitä. Testauksia on tehty runsaasti ja odotamme koronatestien tuloksia saapuvaksi tänään ja huomenna. Nyt tarvitaan huolellisuutta ja sääntöjen noudattamista jokaiselta, jotta saamme viruksen pysäytetyksi. Kokoontumisia on vältettävä ja siten pitää huolta omasta ja läheisten terveydestä. Tilanne on huolestuttava”, sanoo kunnanjohtaja Melaluoto.

Ruotsin rajalla on havaittu rajoituksista lipsumista ja tahallista ”rajan tiiviyden testaamista”. Valmiustoimikunta korostaa, että turha rajaliikenne altistaa sairastumisille ja on uhka kaikille.

Lapin aluehallintovirasto muistuttaa, että normaali pitkäaikaissairauksien hoitaminen on tärkeää. Lapissa on turvallista asioida terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

Terveellistä virtuaalivappua!

Tänä vuonna vappua juhlitaan lähikontakteja välttäen ja otetaan ystävät mukaan juhlintaan vain etäyhteyksin. Sosiaalisessa mediassa tämän ainutkertaisen etävapun juhlintaan voi osallistua tunnuksella #virtuaalivappu ja ohjelmaa löytyy osoitteesta www.virtuaalivappu.fi

Lapin alueellinen valmiustoimikunta

Aluehallintoviraston lakisääteinen tehtävä on varautumisen yhteensovittaminen alueellaan ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja kuntien valmiussuunnittelun tukeminen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tilannetietojen jakamista, yhteisen Lapin alueellisen tilannekuvan ja -ymmärryksen luomista, alueellisten resurssien käytöstä sopimista, asiantuntija-apua ja toimien yhteensovittamista, sekä yleensä ottaen aluetason koordinaatiota, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin.

Lapin valmiustoimikuntaan kuuluvat Jääkäriprikaati, Lapin lennosto, Lapin rajavartiosto, Lapin pelastuslaitos, Lapin poliisilaitos, Suojelupoliisi, Oulun hätäkeskus, Tornion tulli, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Rovaniemen seurakunta, Yle Rovaniemi, SPR Lapin piiri, Erillisverkot Oy, Napapiirin Energia ja Vesi, MPK/Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri, Pohjois-Suomen ELVAR-toimikunta sekä Lapin kuntien edustus.

Lisäksi valmiustoimikuntaan kuuluvat sihteeristö sekä viestintäjaos, johon on koottu Lapin alueen keskeisten viranomaisten ja toimijoiden viestinnän ammattilaiset.

Seuraava Lapin alueellisen valmiustoimikunnan kokous on keskiviikkona 6. toukokuuta 2020 klo 10.

Hyviä verkkolähteitä koronaviruksesta:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivut www.thl.fi
Usein
kysyttyihin koronaviruskysymyksiin vastauksia mm. aluehallintovirastojen verkkosivuilla www.avi.fi


Hyviä verkkolähteitä tulvasuojeluun liittyen:

Tulvakarttapalvelu
Ympäristöhallinnon tulvasuojeluohje
Lapin pelastuslaitoksen tulvasivut
Video omatoimisesta tulviin varautumisesta

Päivitetty: 7.11.2018 22:05