Takaisin
 28.4.2020

Kevään edetessä tulee kiinnittää huomiota haitallisiin vieraskasveihin ja niiden torjuntaan

Vieraslajeilla tarkoitetaan alueen ympäristöön kuulumattomia lajeja, jotka ovat ihmisen myötävaikutuksesta levinneet uusiin elinympäristöihin ja runsastuneet sopeutuessaan alueen kasvu- ja elinoloihin. Vieraskasvilajit valtaavat elintilaa luontaisilta kasvilajeilta ja levitessään ne heikentävät ja uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Vieraskasvit alentavat kiinteistöjen arvoja, heikentävät virkistysalueiden käyttöä ja aiheuttavat tuotantotappioita. Vieraskasvien leviämisellä voi olla myös terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä haittavaikutuksia. Ilmaston lämmetessä vieraskasvit leviävät yhä pohjoisemmas. Viime vuosina vieraskasvien leviämisestä on tehty havaintoja eri puolilla Lappia, ja hälyttäviä esiintymiä on havaittu jo Rovaniemen korkeudella. Haitallisimmat vieraskasvit Lapissa ovat lupiini, jättipalsami, etelänruttojuuri, jättiputki ja kurtturuusu.

Lapin maa‐ ja kotitalousnaiset toteuttaa Lapin maakunnassa Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun ‐hankkeen, jolla edistetään alueen kylien maaseutumaiseman säilyttämistä ja suojelua.

Hankkeen tavoitteena on ennallistaa ja kohentaa Lapin kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri‐ ja luonnonperintöä torjumalla luonnolle haitallisten vieraslajien leviäminen maisemaan. Hankkeella kehitetään kylien ja niiden maaseutumaiseman luonnonarvoiltaan merkittävien alueiden kulttuuri‐ ja luonnonperinnön säilyttämistä ja ennallistamista toteuttamalla vieraslajien torjuntaa yhdessä ja yhteistyössä kuntien, kylien asukkaiden ja alueen oppilaitosten kanssa. Hanke tarjoaa apuja ja neuvoja mm. vieraskasvien tunnistukseen, torjuntasuunnitelmiin, torjuntatalkoisiin, vieraskasvijätteen oikeaoppiseen hävittämiseen sekä tiedottamiseen. 

Lue lisää vieraslajien torjunnasta liitteenä olevasta Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hankeen tiedotteesta.  Tiedote:VIERASKASVILAJIT-info.pdf

Tutustu hankkeeseen: 
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/lapin-vieraskasvit-tunnetuksi-ja-haltuun-hanke-14365

Päivitetty: 7.11.2018 22:05