Takaisin
 21.4.2020

​Sodankylän kunnan koronavirustilanteen vuoksi aloitetut yt-neuvottelut on saatu päätökseen, lomautustarve koskee noin 100 henkilöä

Sodankylän kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2020 (§ 120), että kunta käynnistää koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen ja valmiuslain käyttöönoton johdosta yhteistoimintalain 4 § 1 momentin 4 kohdan mukaisen yhteistoimintamenettelyn tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Yt-neuvottelut aloitettiin 6.4.2020 ja neuvotteluja käytiin henkilöstön ja työnantajan edustajien kesken 14 vuorokautta. Yt-neuvottelut saatiin päätökseen maanantaina 20.4.2020.

Yt-menettelyssä neuvoteltiin niiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden lomauttamisesta koko- tai osa-aikaisesti, joiden työ on tilapäisesti vähentynyt tai estynyt koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. YT-neuvottelujen aikana toimialat ovat kartoittaneet ja käyneet läpi koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vaikutukset vastuualueiden ja yksiköiden toimintaan ja työn määrään. Kartoituksen yhteydessä selvitettiin laajasti toimialojen henkilöstö, mahdollisuus osaamista ja koulutusta vastaavaan korvaavaan työhön, kunnan muissa yksiköissä/toimialoilla tarjolla olevat, mahdolliset korvaavat työtehtävät sekä vuosilomien ja muiden vapaiden pitäminen. Lomautukset on suunniteltu em. kartoituksen pohjalta.

Sodankylän kunta on suunnitellut maksimissaan 90 vuorokauden mittaisia koko- tai osa-aikaisia lomautuksia. Tämän hetkinen lomautustarve koskee noin 100 työntekijää/viranhaltijaa. Lomautustarpeen alaisena on 4 työntekijää/viranhaltijaa perusturvan toimialalta, noin 17 työntekijää/viranhaltijaa tekniseltä toimialalta, 1-2 työntekijää/viranhaltijaa hallinto- ja kehittämispalveluiden toimialalta sekä noin 75 työntekijää/viranhaltijaa sivistyspalveluiden toimialalta. Lomautustarve voi tilanteen pitkittyessä koskea myös tällä hetkellä korvaavaa työtä tekeviä tai muita lomautusuhan alaisten toimialojen ja yksiköiden työntekijöitä/viranhaltijoita.

Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen periaatteet ja lopputuloksen kokouksessaan 20.4.2020 (§166). Ensimmäiset lomautusilmoitukset/-päätökset annetaan henkilöstölle tiistaina 21.4.2020. Lomautukset voivat alkaa 1 kk kuluttua lomautusilmoituksen antamisesta. Lomautukset on suunniteltu porrastetusti niin, että kunta voi mahdollisimman hyvin turvata kuntalaisten palvelut poikkeuksellisen tilanteen mahdollisesti pitkittyessä. Vaikka koronatilanne on epävarma, suunnittelee kunta lomautukset mahdollisimman tasapuolisesti huomioiden kunnan eri yksiköiden tilanteet ja –tarpeet.

Yt-menettelyssä sovittiin myös, että työnantaja voi tarvittaessa jatkaa toteutettuja väliaikaisia siirtoja korvaaviin työtehtäviin yli 8 viikoksi. Ensisijaisesti järjestelyistä sovitaan työntekijän kanssa.

Päivitetty: 7.11.2018 22:05