Takaisin
 9.4.2020

​Koronaepidemian alkuun varaudutaan Sodankylän kunnassa monin tavoin

Viimeisimpien arvioiden mukaan Lapissa koronavirusepidemian huippu sijoittuu juhannuksen tienoille, ja naapurikunnassa Kittilässä sekä Kolarissa epidemiavaihe on jo alkanut. Sodankylän kunta varautuu koronaepidemian alkamiseen monin tavoin. Ensisijainen tavoite on varmistaa kriittiset terveydenhuollon palvelut epidemian aikana, mutta myös kokonaisvaltainen kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen korostuu poikkeusoloissa. Erityistä huomiota pyritään kiinnittämään mm. ikäihmisten ja lapsiperheiden hyvinvointiin.


Sopukan infektiovastaanotto ollut toiminnassa jo 3 viikkoa

Hyvinvointikeskus Sopukassa on toiminut erillinen infektiovastaanotto ja infektio-osasto 19.3.2020 alkaen. Myös henkilöstö toimii erillään muusta Sopukan henkilöstöstä. Infektiovastaanotto palvelee kaikkia potilaita, joilla on hengitystieinfektio-oireita, ei pelkästään koronaepäilyjä. Infektiovastaanotolle tullaan aina kunnan koronaneuvonnasta tai Sopukasta puhelimitse saatujen ohjeiden perusteella. Infektiovastaanoton omalle sisäänkäynnille on opastus Sopukan parkkipaikalta.

Kuntakohtaiset tiedot tartuntojen määrästä julkaisee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tartuntatautirekisteriin pohjautuvassa karttasovelluksessaan, thl.fi/koronakartta. Tiedotusvastuu alueellisista tartuntamääristä on edelleen Lapin sairaanhoitopiirillä, ja kunta jakaa sairaanhoitopiirin mahdolliset tiedotteet kuntalaisille omissa kanavissaan.

Sodankylän kunnan johtava lääkäri Minna Jokinen haluaa pääsiäisen alla rauhoitella kuntalaisia senkin tilanteen varalle, että oman kunnan tartuntamäärät nousisivat THL:n kartalle, eli kunnassa todettaisiin yli 4 varmistettua tartuntaa:

' Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukassa on hyvä valmius tutkia ja hoitaa koronaan mahdollisesti sairastuneita potilaita. Jos tartuntoja ja altistumisia epidemian edetessä Sodankylässä todettaisiin, kulkee informaatio varmasti kaikille asianosaisille Lapin sairaanhoitopiirin toimesta.' Jokinen kertoo.

Jos kuntalainen on siis sairastunut koronaan, tai on tiettävästi altistunut koronalle, tulee ensimmäinen yhteydenotto Lapin Keskussairaalasta, ja tämän jälkeen seuranta tapahtuu Sopukan infektiovastaanoton kautta. Sopukan infektiovastaantoton henkilöstö olisi tällaisessa tapauksessa päivittäin puhelinyhteydessä sairastuneisiin ja altistuneisiin.

 

Suojausvälineiden riittävyys ja käyttö kuntalaisten huolenaiheena

Koronaepidemia herättää huolta kuntalaisissa, ja yleiseen keskusteluun niin valtakunnallisesti kuin Sodankylässä on noussut esimerkiksi suojausvälineiden käyttäminen ja niiden riittävyys.

Suojausvälineiden osalta kuntien tilannetta helpottaa jonkin verran Sosiaali- ja terveysministeriön tekemä päätös huoltovarmuusvaraston käyttöönotosta ja kotimaisen tuotannon käynnistyminen lähiaikoina. Suojaintarvikkeiden käyttötapoja on jouduttu miettimään tarkasti, jotta tarvikkeiden riittävyys voidaan varmistaa koko epidemian ajaksi. Sodankylän kunnassa toimitaan Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Uusin ohjeistus on saatu 1.4.2020, ja toimintatapoja tarvittaessa muutettu. LSHP:n ohjeen mukaan niin hoivayksiköissä, että kotiin annettavissa hoito- ja hoivapalveluissa suositellaan henkilökunnan käyttävän kirurgista suu-nenäsuojusta COVID-19 epidemian aikana. Hengitystieinfektiopotilaiden hoitotilanteisiin on omat ohjeensa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeistuksen mukaan terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskenneltäessä voidaan käyttää myös pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojainta. Kunnan hoito- ja hoivatyössä käytössä käytetään ensisijaisesti kirurgisia suu-nenäsuojia, mutta tarvittaessa käytetään STM:n ohjeen mukaisia kankaisia maskeja. Kunta jakaa MieSydänSodankylä –tuubihuiveja myös muulle kunnan tai kuntakonsernin asiakaspalvelutyötä tekevälle henkilöstölle. Huivien mukana jaetaan myös käyttöohje kankaisten suusuojien ja tuubihuivien käyttämisestä, käsittelystä ja pesuun toimituksesta.

Myös kuntalaiset voivat halutessaan ottaa käyttöön omia kankaisia huiveja tai ommeltuja maskeja. Suojaan ei saa koskea, kun se on kasvoilla, ja käytön jälkeen se on heti pantava konepesuun. Kankaisia suojia käyttäessä on kuitenkin huomioitava, että vaikka ne antavat jonkin verran suojaa pisaratartunnoilta, ne eivät voi estää mahdollisten koronatartuntojen leviämistä eivätkä anna yhtä vahvaa suojaa kun kirurgiset suu-nenäsuojat. Siksi on tärkeää, että annettuja ohjeita huolellisesta käsi- ja hengityshygieniasta sekä riittävästä etäisyydestä toisiin ihmisiin huolehditaan edelleen.

Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointi on tärkeää

Kunta pyrkii varmistamaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja hyvinvointia edistävien palveluiden saatavuuden myös poikkeusolojen aikana tarjoamalla palveluita internetissä. Esimerkiksi liikunta- ja nuorisopalveluiden työntekijät ovat yhteistyössä kehittäneet verkossa toimivia palveluita eri ikäisille sodankyläläisille – virtuaalinen nuorisotila on jo käytössä ja pääsiäisen jälkeen avautuu lisää palveluita myös aikuisille ja ikäihmisille liikuntatuokioiden, aivojumpan, keskusteluryhmien tai vaikka bingon muodossa. Lisätietoa näistä virtuaalisista palveluista saa kunnan kanavissa pääsiäisen jälkeen. Myös kirjasto aktivoi kuntalaisia erilaisilla kampanjoilla, joista löytyy lisätietoa Sompion kirjaston kotisivuilla ja Facebook-sivuilla.

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

 Ajankohtaista