Takaisin
 25.3.2020

Poikkeusolot vaikuttavat palveluiden järjestämiseen ja henkilökuntaan

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustilanne ja valmiuslain myötä käyttöön otetut rajoitukset vaikuttavat laajasti kuntien toimintojen ja palveluiden järjestämiseen. Kunnilla ei ole valmiita ratkaisuja kaikkiin tilanteen aiheuttamiin, ennalta-arvaamattomiin tarpeisiin ja muuttuneisiin olosuhteisiin. Sodankylän kunnan poikkeusolojen johtoryhmä ja toimialat arvioivat koko ajan aktiivisesti miten poikkeusoloissa voidaan varautua koronavirukseen, turvata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaedellytykset ja samalla järjestää muut kunnan palvelut vallitsevissa olosuhteissa.

Vallitseva koronaviruksen aiheuttama tilanne herättää kysymyksiä ja huolta kuntalaisissa. On luonnollista tuntea epävarmuutta koronaviruksen leviämisestä, läheisten ja omasta terveydestä sekä taloudellisesta toimeentulosta. Poikkeusoloissa kuntalaisille tavallisesti itsestään selvät palvelut eivät välttämättä kriisitilanteen alkuvaiheessa toimi normaalisti ja toimintoja joudutaan sopeuttamaan. Tilanteen edetessä ja mahdollisesti pitkittyessä toimintoja ja palveluita sopeutetaan muuttuviin tarpeisiin.

Kuntalaisten akuutteihin avuntarpeisiin kunnassa pystytään kuitenkin reagoimaan nopeasti, eikä avun tarvitsijoita jätetä pulaan, jos hätä on. Esimerkiksi kouluruokailun järjestäminen on herättänyt kuntalaiskeskustelua. Tällä hetkellä Sodankylän kunnassa toimitaan valtakunnallisen linjauksen mukaan ja kouluruokailu järjestetään lähiopetuksessa oleville oppilaille ja avun tarvitsijat tavoitetaan kunnassa muiden kanavien kautta. Tilanteen pitkittymisen varalta poikkeusolojen johtoryhmä valmistelee asiaa kunnanhallituksen linjattavaksi.

Monet vapaaehtoistahot ja yritykset ovat myös lähteneet ideoimaan ja toteuttamaan avun muotoja itsenäisesti sekä yhteistyössä kunnan kanssa. Sodankylän kunta kiittää kaikkia tahoja aktiivisesta osallistumisesta ja kanssakuntalaisista välittämisestä.


Kunta on päivittänyt sairaspoissaolokäytäntöjä koronavirustilanteen takia; kunta suosittelee myös alueen työnantajia ottamaan käyttöön omailmoituskäytännöt

Poikkeustilanne vaikuttaa oleellisesti myös Sodankylän kunnan henkilöstöön ja esimerkiksi sairaspoissaolokäytäntöihin. Kunta on pidentänyt vallitsevassa poikkeustilanteessa henkilöstön sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntöä hengitystieinfektioissa 1 - 7 päivään. Esimies voi siis hyväksyä maksimissaan 7 päivän sairauspoissaolon työntekijän omalla ilmoituksella, jos työntekijällä on hengitystieinfektion oireita. Muissa sairauspoissaoloissa kunnassa toimitaan aikaisemmin linjatun 1 – 3 päivän omailmoituskäytännön mukaisesti.

Sodankylän kunta kannustaa myös muita Sodankylän kunnassa toimivia työnantajia ottamaan käyttöön sairauspoissaolojen omailmoituskäytännöt vähintään poikkeustilanteen ajaksi. Näin toimimalla ehkäistään tartuntariskiä vastaanotolla ja helpotetaan terveydenhuollon resurssitilannetta.

 

Kunta varautuu mahdollisiin lomautuksiin ja palkanmaksun keskeytyksiin

Osa kunnan toimintayksiköistä on suljettu tai toimintoja on supistettu 18.3. alkaen. Sodankylän kunnassa on 17.3. lähtien aktiivisesti kartoitettu ja kartoitetaan edelleen erilaisia vaihtoehtoja niissä työtehtävissä, joiden resurssitarpeisiin tämä poikkeustilanne selkeästi vaikuttaa. Kunta pyrkii ensisijaisesti järjestämään työnteosta estyneille mahdollisuuksien mukaan korvaavaa työtä. Myös vuosilomien pitämistä työtehtävien vähentyessä suositellaan.

Koska poikkeustilanne todennäköisesti pitkittyy, on kunta valmistellut linjauksia ja toimenpiteitä mahdollisista lomautuksista ja palkanmaksun keskeytyksistä kunnanhallituksen käsiteltäväksi 30.3.2020 kokoukseen. Esityslista on tänään 25.3. julkaistu kunnan kotisivuilla.

Poikkeusolojen johtoryhmä kokoontuu ja tiedottaa ajankohtaisista asioista seuraavan kerran perjantaina 27.3. Kunta tiedottaa palveluiden ja toimintojen poikkeusjärjestelyistä aktiivisesti kunnan kotisivuilla, paikallislehdessä ja sosiaalisessa mediassa.

Päivitetty: 7.11.2018 22:05