Takaisin
 17.3.2020

Koulujen opetus jatkuu poikkeusolojen järjestelyin

Koulut ja oppilaitokset suljetaan 18.3.2020 – 13.4.2020 väliseksi ajaksi ja opetus on järjestetään poikkeusoloissa seuraavasti:

Esiopetus 

Esiopetus jatkuu sivukylien kouluilla ja päiväkodeissa normaalisti. Esiopetuksessa oleville lapsille kuitenkin suositellaan kotiin jäämistä, jos vähintään toinen vanhemmista voi jäädä kotiin.

Perusopetus

Koulujen opetus järjestetään ensisijaisesti etäopetuksena 18.3. alkaen. Tietyillä oppilasryhmillä on oikeus lähiopetukseen, mutta kaikille oppilaille suositellaan kotiin jäämistä, jos vähintään toinen vanhemmista voi jäädä kotiin. 

1-3. luokan oppilaat, joiden vanhemmat ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisessä asemassa ja työtehtävässä, voivat olla lähiopetuksessa koululla.

Tällaisia tehtäväaloja ovat; sosiaali- ja terveystoimi, palo- ja pelastusala, poliisi, rajavartiolaitos, tulli, puolustusvoimat, elintarvikekaupan myyjä, apteekin henkilöstö, vesi- ja viemärihuolto, energiahuolto, sähköhuolto, jätehuolto, tiedotusvälineiden edustajat, varhaiskasvatuksen henkilöstö, koulun henkilökunta, siivous- ja ruokahuollon henkilöstö.  

Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on oikeus lähiopetukseen. 

Lähiopetuksessa olevilla oppilailla koulukuljetus jatkuu, jos oppilaalla on siihen oikeus. Myös koululaisten iltapäivätoiminta lähiopetuksessa oleville mahdollistetaan. 

Edellä mainittujen oppilasryhmien vanhempien tulee ottaa yhteyttä kouluun, jos haluavat lapsensa olevan lähiopetuksessa. Ilmoitukset koulun rehtoreille ja koulun johtajille keskiviikkoon 18.3. klo 10.00 mennessä 
 
Yhteystiedot: 
Heidi Lakkala, Tähtikunnan koulu p. 0400 257 847 
Reeta Nieminen, Tähtikunnan koulu p. 040 672 98 23 
Nina Hirvonen, Vuotson koulu p. 040 354 13 80 
Virpi Marjaranta, Vaalajärven ja Järvikylien koulu p.040 674 17 85 
Irene Väyrynen , Torvisen koulu p.040 674 34 50 

 

Etäopetusjärjestelyt 

Etäopetus tapahtuu lukujärjestyksen mukaan ja opettaja ohjeistaa huoltajia ja oppilaita koulutehtävien ja opiskelutapojen osalta.  Opettajilla on käytössä työpuhelimet ja sähköposti, heihin voi olla yhteydessä virka-ajan puitteissa. 

Etäopetuksessa oleville oppilaille ei järjestetä koululla ruokailua. 

Etäopetuksen järjestäminen edellyttää vanhempien ja opettajien yhteistyötä. Mitä nuoremmasta oppilaasta on kyse, sitä tärkeämpi on vanhemman tuki oppilaan koulunkäynnissä. 


Sivistyspalveluiden kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät etätyöhön 17.3.2020 alkaen 

Sivistyspalveluiden kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät etävastaanottopalveluihin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Sekä yksilötapaamiset että yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö ryhmien kanssa siirtyy erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan, kun valtakunnallinen tilanne sen sallii. Tämä ohjeistus kattaa opiskeluhuoltopalvelut esiopetuksesta toiselle asteelle ja astuu voimaan heti. 

Oppilaille ja opiskelijoille mahdollistetaan tapaaminen edelleen hyödyntämällä Microsoft Teams, FaceTime ja WhatsApp-sovelluksia. Sivistyspalveluiden opiskeluhuollon henkilöstö on yhteydessä joko suoraan oppilaaseen/opiskelijaan tai huoltajiin tapaamisen sopimiseksi. Yhä edelleen sivistyspalveluiden opiskeluhuollon henkilöstöä on mahdollisuus pyytää osallistumaan ennalta sovittuihin oppilaan/opiskelijan palavereihin eri sidosryhmien kanssa, mutta tapaamiset tapahtuvat nyt etäyhteyksiä hyödyntämällä. 

Yhteydenotot Wilman kautta, tekstiviestein tai puhelimitse: 
Vastaava kuraattori Satu Hoikka-Hietanen p. 040 1780 370 
Kuraattori Johanna Mäki p. 040 3560 733 
Psykologi Tiia Särkelä p. 040 1961 099 

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

 Ajankohtaista