Takaisin
 13.3.2020

​Koronaan varautuminen Sodankylän kunnassa – vierailuja yksiköissä rajoitetaan ja yleisötapahtumat perutaan

Sodankylän kunnassa toimii poikkeusolojen johtoryhmä, jossa koronvirustilannetta ja sen vaikutusta kunnan toimintoihin ja palveluihin seurataan aktiivisesti. Ryhmä huomioi hallituksen ja THL:n linjaukset palveluiden järjestämisessä ja kaikessa toiminnassa, ja on linjannut valtakunnallisten suositusten ja ohjeiden pohjalta toimintaohjeet Sodankylän kunnan palveluihin ja tapahtumiin liittyen.   Toimenpiteiden tavoitteena on pyrkiä hidastamaan tartuntojen ja epidemian leviämistä ja varmistaa erityisesti ikäihmisten ja muiden riskiryhmien suojaaminen.


Asumispalveluyksiköiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköisen vierailut kielletään ja kunnan järjestämät tilaisuudet perutaan

Kunta turvaa erityisesti riskiryhmiin kuuluvien kuntalaisten tilannetta kieltämällä vierailut kunnan asumispalveluyksiköissä ja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä tästä päivästä 13.3.2020 alkaen toukokuun loppuun saakka.  Lisäksi ryhmäneuvolat sekä kuntoutuspalveluiden ja ikäihmisten palveluiden pitämät ryhmätapahtumat ja päivätoiminta perutaan.  Kunta ei tänä aikana vastaanota yli 3 hengen vierailijaryhmiä yksiköihinsä.

Kevään ajaksi myös kaikki kunnan järjestämät sekä kunnan tiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet (kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumat ym.) perutaan. Kunta toivoo myös, että kunnassa toimivat seurat ja järjestöt noudattavat samaa linjausta omien yleisötapahtumiensa osalta.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouksista annetaan ohjeistus ensi viikolla.

Ulkomailta saapuneet työntekijät sekä päivähoidossa ja koulussa olevat, ulkomailta palanneet lapset ja nuoret, ohjeistetaan ensisijaisesti jäämään kotiin, työmatkustusta rajoitetaan

Valtakunnallisesti on suositeltu työntekijöiden jäämistä kotiin matalalla kynnyksellä, jos työntekijä on palannut ulkomailta tai tuntee flunssan oireita. Myös Sodankylän kunta ohjeistaa henkilökuntaa sekä päivähoidossa ja koulussa olevia lapsia jäämään kotiin, jos he ovat saapuneet ulkomailta tai jos heillä on hengitystieoireita. Sairaana ei saa tulla töihin, hoitoon tai kouluun. Koulut ja päiväkodit ohjeistavat huoltajia tarkemmin.  Myös kunnan henkilökuntaa ja esimiehiä tiedotetaan erikseen toimintatavoista sairaspoissaoloihin liittyen.

THL:n ohjeistuksen mukaan kaikkia työmatkoja tulee välttää, ellei se ole toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä. Sodankylän kunta toimii tämän linjauksen mukaisesti ja ohjeistaa henkilöstöään välttämään kaikkea virka-/työmatkustamista ulkomailla ja kotimaassa; sisäisesti vältetään isojen palaverien järjestämistä ja pyritään pitämään kokoukset etäyhteyksien kautta. Myös koulujen henkilöstön ja oppilaiden matkat (luokkaretket, leirikoulut, yökoulut, kisamatkat) peruutetaan kevätlukukauden ajaksi.  

Kuntalaisia kannustetaan noudattamaan valtakunnallisia ohjeita ja varovaisuutta arjessa, ensisijaisesti sairastetaan kotona, vakavampia oireita saaville oma neuvontanumero

THL:n ohjeistuksen mukaisesti terveysasemien odotustiloihin ei saa tulla, eikä terveydenhuollon palvelunumeroihin kannata olla yhteydessä lievissä oireissa. Suurin osa tartunnan saaneista sairastaa taudin lievänä, tauti ei ole vaarallinen suurimmalle osalle ihmisistä. Riskiryhmään kuuluvat yli 65-vuotiaat sekä henkilöt, iästä riippumatta, joilla on perussairaus tai puolustuskykyä alentava lääkitys.

Jos henkilöllä esiintyy voimakkaita hengitystieinfektion oireita, kuten korkeaa kuumetta, yskää tai hengenahdistusta, yhteydenotot tulee aina ensin tehdä puhelimitse.

Kunta on avannut oman koronaneuvontanumeron kuntalaisille, jotka epäilevät itsellään tai omaisellaan koronavirustartuntaa ja oireilevat voimakkaasti. Numero palvelee joka päivä klo 8-21, p. 040 128 5295. 

Koronaneuvonta.png

 

Hyvällä käsi- ja hengityshygienialla on erittäin merkittävä rooli viruksen leviämisen hidastamiseksi. Kuntalaisten tulee omassa arjessaan pyrkiä huomioimaan riskiryhmien hyvinvointi, ja välttää tilanteita, joissa tartuntariskit ovat kohonneita; esimerkiksi rajoittamalla sosiaalisia kontakteja.

 

Sodankylään vaikuttavia sidosryhmien uutisia

 

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

 Ajankohtaista