Takaisin
 11.3.2020

Lohijoen ranta-asemakaavan laadinta / Lohijoen gáddesajádatláva ráhkadeapmi

Asemakaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Valmisteluaineisto on nähtävillä Sodankylän kunnanviraston (Jäämerentie 1) teknisellä osastolla 19.3. – 20.4.2020. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavat

Maanomistajille sekä niille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa vaikuttaa, varataan tilaisuus joko suullisesti tai kirjallisesti lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäolon kuluessa. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava osoitteella:

Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 Sodankylä 

Sodankylän kunta, Tekniset palvelut

 

Lohijoki gáddesajádatláva Ášši guoski lávvahámus dollo EHL 62 §:a ja EHÁ 30 §:a mielde oaidninláhkai Soađegili gielddadálu (Jäämerentie 1) teknihkalaš ossodagas 19.3 – 20.4.2020. Lávvaáššebáhpárat leat oaidninláhkai maiddái gieldda ruoktosiidduin čujuhusas: www.sodankyla.fi/kaavat

Eanaeaiggádiidda sihke daidda geaid ássamii, bargamii dahje eará dillái lávva sáhttá váikkuhit, várrejuvvo dilálašvuohta jogo njálmmálaččat dahje čálalaččat cealkit oaivila áššis oaidnináigge siste. 
Čálalaš oaiviliid galgá doaimmahit čujuhusain:

Soađegili gielda, teknihkalaš ossodat, PL 60, 99601 Soađegilli

Soađegili gielda, Teknihkalaš ossodat

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found