Takaisin
 6.3.2020

Avoin työpaikka: Lähihoitaja (hakuaikaa jatkettu)

Sodankylä on n. 8500 asukkaan vilkas, viihtyisä ja kehittyvä kunta keskellä Lappia, hyvien liikenneyhteyksien
varrella. Sodankylä tarjoaa joki- ja tunturimaisemineen luonnonläheisen asuinympäristön, jossa voi nauttia
monipuolisista ja ympärivuotisista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista niin luonnossa kuin erilaisissa kulttuuri-
tapahtumissa.

Oletko sinä etsimämme henkilö iloiseen, positiiviseen ja kehittyvään työyhteisöön? Tarjoamme sinulle mielen-
kiintoisen, monipuolisen ja vaihtelevan lähihoitajan työnkuvan kotihoidossa.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan sijaisuuteen on sosiaali- ja terveysalan tutkinto. Myös opiskelijat otetaan huo-
mioon valinnassa. Työtehtävässä noudatetaan jaksotyöaikaa siten, että työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyö-
tä. 

Eduksi katsomme työkokemuksen vanhustyöstä, erityisesti kotihoidosta. Hakijoilta odotamme oman työn ke-
hittämishalukkuutta, hyviä vuorovaikutustyöyhteisötaitoja ja kykyä toimia itsenäisesti. Arvostamme asiakasläh-
töistä, asiakkaan toimintakykyä edistävää työotetta.

Kaikki kunnan toimet ovat yhteisiä ja henkilöstöltä edellytetään joustavuutta siirtyä työ- ja tulosyksiköstä toi-
seen. Työhön liittyy opetusvelvollisuus ja valittavalla tulee olla ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus.
Palkkaus- ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Sodankylän kunta on savuton, päihteetön ja hajusteeton työpaikka.

Lisätietoja antavat kotihoidon vs. osastonhoitaja Anne Pystynen 040 522 3009 ja kotihoidon apulaisosaston-
hoitaja Sini Veikanmaa 040 173 9466

Hakemukset tulee lähettää kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain 278453. Hakemukseen tulee liittää kelpoi-
suutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo.

Tartu mielenkiintoiseen tilaisuuteen!
 
Käy vilkaisemassa millainen työpaikka meillä on tarjolla: https://www.youtube.com/watch?v=31F11WMgpI4 

HAKUAIKA: 13.2.2020 - 6.4.2020 klo 12.00 (hakuaikaa jatkettu)
PALKKAUS: KVTES
PALVELUSSUHTEEN TYYPPI: Pidempi aikainen sijaisuus
TYÖ ALKAA: Mahdollisimman pian

YHTEYSTIEDOT:
Kotihoidon vs. osastonhoitaja Anne Pystynen puh. 040 522 3009
Kotihoidon apulaisosastonhoitaja Sini Veikanmaa puh. 040 173 9466


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/lahihoitaja-278453/
Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found