Takaisin
 4.2.2020

Sodankylän kunnan tapahtuma-avustusten haku on käynnissä 3.2. - 28.2.2020

Sodankylän kunnan tapahtuma-avustusten haku on käynnissä 3.2. - 28.2.2020.

Kunnan talouden tasapainottamiseen liittyen avustuspäätökset voivat viivästyä ja jaettavat summat voivat poiketa aiemmista vuosista.

Tapahtuma-avustusten kriteerien perustana on priorisoida tapahtumatuki yleisötapahtumille, joilla on aluetaloudellisia vaikutuksia, sisältö kiinnostava, kohderyhmä on selkeä ja joiden markkinointi ja viestintä edesauttaa koko kunnan imagoa ja näkyvyyttä paikallista näkyvyyttä laajemmin.

Tapahtuma-avustuksen myöntämiskriteereitä ovat mm.

 • Tukea hakevan tapahtuman on oltava avoin, kasvava yleisötapahtuma Sodankylän kunnan alueella.
 • Avustuksen myöntämisessä kiinnitetäavän huomiota tapahtuman merkittävyyteen.
 • Tukea saavan tapahtuma velvoitetaan huolehtimaan Sodankylän kunnan näkyvyydestä tapahtumassaan ja tapahtuman markkinointimateriaaleissa.

AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EHDOT:

 1. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan tärkeyteen ja sen merkitykseen kunnan ylläpitämän toiminnan täydennyksenä sekä avustuksensaajan omaan osuuteen avustettavan toiminnan kustannuksista.
 2. Tapahtuma-avustuksia ei myönnetä paikallisten omaehtoiseen tekemiseen ja yleisömäärältään vain paikalliset tavoittaviin tapahtumiin. Näihin tapahtumiin haetaan tukea toiminta-avustusten yhteydessä kylä-, liikunta- ja kulttuuritoimen avustuksina. Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta kunnan eri hallintokunnan avustusmäärärahoista.
 3. Avustuksen myöntämisen perusteena ovat hakijan selkeät rahoitussuunnitelmat sekä läpinäkyvät toimintaperiaatteet, jotka kunta voi hyväksyä. Avustuksia ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat saamansa varat edelleen henkilökohtaisina avustuksina jäsenilleen tai yrityksille.
 4. Avustusta saava tapahtuma kehotetaan käyttämään tapahtumansa suunnittelussa kunnalle hankittua sähköistä Opens-tapahtumahallintajärjestelmää.
 5. Tapahtumien on sitouduttava lähettämään markkinointi- ja viestintäaineistoa 2-6 kk ennen tapahtumaa (kirjallinen tapahtumakuvaus, kuvia, videoita, yhteystiedot) sekä lisäämään tapahtumatiedot kunnan tapahtumakalenteriin. Näin kunta voi markkinoida tapahtumaa myös omissa sähköisissä kanavissaan tehokkaammin.
 6. Tukea saava tapahtuma velvoitetaan ilmoittamaan kävijämäärät välittömästi tapahtuman päättymisen jälkeen erillisellä sähköisellä lomakkeella. Mikäli tapahtumassa peritään pääsymaksu, tulee ilmoittaa lipun ostaneiden lukumäärä ja mahdolliset vapaalippulaiset. Jos tapahtumaan ei ole pääsymaksua, tulee kävijämäärä arvioida mahdollisimman tarkasti. Kävijämäärien ja lipputulojen seurantietojen lähettämisen laiminlyönti vaikuttaa seuraavan vuoden tapahtuma-avustusten jakoon.
 7. Avustuksia jaettaessa kiinnitetään avustustarvetta harkittaessa erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon sekä kunnan edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoitusten toteuttamiseen, toiminnan tehokkuuteen ja seurantatietojen raportointiin.
 8. Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kunnan viranhaltijoille virheellisiä tai harhaan johtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa.  
 9. Avustuksen saajien tulee sallia tarvittaessa kunnan viranhaltijoille niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tilintarkastajan valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.
 10. Avustus myönnetään ensisijaisesti Sodankylään rekisteröityneille yhdistyksille sekä poikkeuksellisesti muualla toimiville yhdistyksille, mikäli tapahtuma järjestetään Sodankylän kunnan alueella. Mikäli yhdistyksellä ei ole Y-tunnusta, maksetaan mahdollinen avustus tapahtuman vastuuhenkilön henkilötunnuksella.
 11. Tukea saava tapahtuma velvoitetaan huolehtimaan Sodankylän kunnan näkyvyydestä tapahtumassaan ja tapahtuman markkinointimateriaaleissa. Sodankylän kuntaa markkinoivien roll-uppien, seinäkankaiden sekä Mie 💗 Sodankylä lippujen noudosta sovitaan erikseen matkailukoordinaattorin kanssa.
 12. Pääsyliputtomiin yleisötapahtumiin voi anoa viikon mainosaikaa veloituksetta kunnan Led-valotauluhin. Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa info@businesslappi.fi Tapahtuman tulee itse tuottaa valmis mainosmateriaali tauluja varten. Mahdolliset päällekkäisyydet ratkaistaan kunnassa.
 13. Sodankylän kunnalla on oikeus hylätä tapahtuma-avustus hakijalta.

LIITTEET: Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen viimeisin toimintakertomus, tilinpäätös ja toimintasuunnitelma sekä tapahtuman rahoitussuunnitelma sekä viestintä- ja markkinointisuunnitelma.
HAKEMUSLOMAKE:Tapahtuma-avustuslomake 2020.pdf

Tapahtuma-avustushakemuslomake lähetetään sähköisesti liitteineen osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi

Hakuaika päättyy 28.2.2020 klo 14.00. Myöhästyneitä tai olennaisesti puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja

matkailukoordinaattori Marjo Harjula
marjo.harjula@sodankyla.fi, puh. 040 56 56 967

kehittämisassistentti
Marja-Leena Heikkilä
marja-leena.heikkila@sodankyla.fipuh. 040 17 80 227

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

 Ajankohtaista