Takaisin
 24.1.2020

Sodankylän kunta kehittää vanhusten asumispalveluiden toimintamalleja ja henkilöstön työhyvinvointia sisäisellä hankkeella - AVI:n tarkastuskäynnit ohjaavat kehitystyötä

Lapin Aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt Sodankylän kunnan tehostetun palveluasumisen yksikköön, Nutukkaaseen, etukäteen sovitun ohjaus- ja arviointikäynnin sekä työsuojelun vastuualueen tarkastuskäynnin syksyllä 2019. Käyntien taustalla on kuntien normaalin valvontatyön lisäksi alkusyksyllä tehty epäkohtailmoitus koskien yksikön asukkaiden hoitoa, HaiPro- ilmoitusten käsittelyä, hoitajien työn sisältöä, asukkaiden hoitoa ja turvallisuutta sekä saattohoidon laatua. AVI:n valvontakäyntien tavoitteena on kunnan omavalvonnan tukeminen ja asiakasturvallisuuden sekä palveluyksikön laatutyön tukeminen.

 

- Näemme kunnassa AVI:n tarkastukset ja tarkastuksesta saadut velvoitteet hyvänä mahdollisuutena parantaa ja kehittää omaa toimintaamme sekä saada lisätietoa ja tukea kehittämistyölle tässä haastavassa tilanteessa, jossa kuntalaisten ikääntyminen ja henkilökunnan saatavuusongelmat luovat omat haasteensa kunnille, kommentoi vanhustyön johtaja Inga Mukku.

AVI:n tarkastuskertomuksessa oli kehotuksia ja toimintaohjeita kunnalle seuraavissa asioissa: henkilöstön psykososiaalinen kuormitus, työpaikan valaistuksen riittävyys, väkivallan uhka, työntekijöiden perehdytys, palvelu-ja hoitosuunnitelmien kirjaamisen yhteneväisyys, asukkaiden ravinnonsaanti sekä lääkehoitosuunnitelman päivittäinen, lääkehuoneen kulunvalvonta ja lääkkeensäilytys.

AVI:n tarkastuskertomus käsiteltiin Sodankylän perusturvalautakunnan kokouksessa torstaina 23.1.2020. Lautakunta hyväksyi esityksen Nutukas-hanketyöryhmän perustamisesta. Nutukas –hankeessa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan toimenpiteitä tarkastuksessa esille tulleiden epäkohtien poistamiseksi sekä toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Työryhmään kuuluu vanhustyön esimiesten ja henkilöstöpäällikön lisäksi työsuojelun ja Nutukkaan henkilöstön edustajat, tarvittaessa hanketyöryhmään kutsutaan asiantuntijoita.

 

 

- Työtä tehdään vahvasti yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Myös asukkaiden omaisia tiedotetaan hankeen edetessä. Suunnittelu on jo alkanut, ja osa epäkohdista saadaan ratkaistua nopeasti, osa taas vaatii enemmän aikaa.  Nutukas-hankkeen aikana saatuja kokemuksia ja tietoa tullaan hyödyntämään myös muissa Sodankylän kunnan ikäihmisten palveluiden yksiköissä. Esimerkiksi henkilöstön työssään kohtaama väkivallan uhka ja väkivalta ovat laajempi ongelma, johon tulee löytää ratkaisuja perusturvan toimialalla, kuin muilla toimialoilla, jatkaa Mukku.

 

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

 Ajankohtaista