Takaisin
 31.12.2019

Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukka aloittaa toimintansa maanantaina 13.1.2020

​Sodankylän uusi Hyvinvointikeskus Sopukka aloittaa virallisesti toimintansa maanantaina 13.1.2019 kello 8.00. Sopukkaan on keskitetty sekä terveyden- että sosiaalihuollon palvelut, mikä mahdollistaa uudenlaisen sosiaali- ja terveystoimen toimintamallin, jossa eri toiminnot ovat lähekkäin ja palveluiden yhteensovittaminen helpottuu.

Hyvinvointikeskuksen rakentamisen yhteydessä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluprosessit on myös uudistettu moderneiksi ja kuntalaislähtöisiksi. Hyvinvointikeskuksesta tulee löytymään kaikki kunnan terveydenhuollon palvelut eli akuutti- ja kiireetön vastaanotto (astmahoitaja, aikuis- ja diabeteshoitaja, muistihoitaja, muistikoordinaattori, lääkärit sekä sairaanhoitajan vastaanotto), akuutti- ja kuntoutusosasto, kotisairaala, seurantaosasto, kuntoutuspalvelut, apuvälinepalvelut, röntgenpalvelut, lääkekeskus sekä saattohoitohuoneet ja potilashotelli. Perusterveydenhuollon palveluiden pariin hakeudutaan uuden hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Lisäksi suun terveydenhuolto aloittaa toimintansa Sopukassa.

Uuteen hyvinvointikeskukseen muuttaa myös Nordlabin laboratoriopalvelut, Lappican työterveyshuolto sekä Kansaeläkelaitoksen toimipiste. Sosiaalitoimenpalvelut löytyvät uuden perhekeskuksen tiloista. Perhekeskuksesta asiakas löytää palveluohjauksen ja sosiaalipäivystyksen, seksuaaliterveysneuvolan, äitiys- ja lastenneuvolan, kasvatus- ja perheneuvonnan, puheterapian, perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun, perhesosiaalityön ja lastensuojelun, perheoikeudelliset palvelut, aikuissosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, kuntouttava työtoiminnan, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, maahanmuuttajatyön, päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut sekä vammaisten palvelut. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat perhekeskukseen, mutta sijoittuvat koulujen yhteyteen.

 Terveydenhuollon- ja perhekeskuksen tilojen lisäksi rakennuksessa on kaikille kuntalaisille avoimia tiloja kuten ravintolasali, kioski ja OMA OLO –itsehoitopiste. Aulassa on myös tilaa järjestöille, yrityksille ja vapaaehtoisille, sekä muille sidosryhmille, jotka haluavat tuoda esiin omia palveluitaan tai markkinoida omaa toimintaansa hyvinvointikeskuksessa. Lisäksi rakennuksessa on useita kokoustiloja- ja neuvotteluhuoneita, joita voidaan ilta-aikaan vuokrata myös ulkopuolisille käyttäjille. 


Hyvinvointikeskuksen palveluita voidaan tarjota tulevaisuudessa myös muille kunnille


Hyvinvointikeskuksen tarkoituksena on, että paikkakunnalle voidaan taata laadukkaat ja kuntalaisia lähellä olevat sosiaali- ja terveyspalvelut. Hankkeelle on saatu sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupa, jota myönnettäessä on arvioitu mm. sitä, että hanketta voidaan pitää alueen palvelurakenteen kannalta tarpeellisena. Arvioinnissa hanketta ei ole tarkasteltu ainoastaan Sodankylän kunnan näkökulmasta vaan investointihanke on nähty tarpeellisena myös kuntaa laajemman kokonaisuuden kannalta.

Hyvinvointikeskus Sopukan avajaisia tullaan viettämään avoimien ovien merkeissä maanantaina 13.1.2020 kello 12-18. Avajaisista tullaan tiedottamaan kuntalaisia, palveluiden käyttäjiä ja sidosryhmiä lähempänä tapahtumaa. 

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

 Ajankohtaista