Takaisin
 25.11.2019

Sodankylän kunta aloittaa yt-neuvottelut – tavoitteena noin miljoonan euron pysyvät, pitkän tähtäimen säästöt

​Sodankylän kunnanhallitus päätti tänään 25.11.2019 pitämässään kokouksessa, että kunta aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstökulujen vähentämiseksi.  Päätös ei ollut yksimielinen, vaan kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Kauko Nurmela jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Neuvotteluiden taustalla on taloudelliset, tuotannolliset sekä palveluiden järjestämiseen ja organisoinnin uudelleen järjestelyyn liittyvät syyt.  Kunnan taloustilanne on vaikea ja vuoden 2019 tulos uhkaa mennä yli kolme miljoonaa euroa miinukselle. Yhteistyöneuvottelut käydään rinnakkain valtuuston päättämän talouden ja hallinnon tasapainottamisohjelman valmistelun ja palvelurakenteen uudistamisen kanssa. Yt-prosessi etenee vahvasti yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Keinoina ensisijaisesti henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen, rakenteelliset muutokset työn organisoinnissa ja palveluiden järjestämisessä; myös lomautusten ja irtisanomisten mahdollisuus tarkasteltava


Henkilöstökulut muodostavat merkittävän osan kunnan menoista ja kunta tavoittelee yt-neuvotteluilla noin miljoonan euron pysyvää, pitkän tähtäimen säästöä henkilöstökuluista. Neuvotteluiden aikana selvitetään rakenteellisia isoja muutoksia työn organisoinnissa ja palveluiden järjestämisessä; arvioidaan mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja järjestellä tehtäviä uudelleen. Myös toimintojen mahdollisia ulkoistamisia tarkastellaan vaihtoehtoisina palveluiden organisointi- ja tuottamistapana.

Ensisijaisesti pyritään löytämään keinoja, jotka eivät tähtää henkilöstön vähentämiseen. Säästöjä pyritään saamaan henkilöstön työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisella kehittämisellä; esimerkiksi sairaspoissaolojen vähentämisellä, työuupumuksen ennaltaehkäisyllä ja esimiestyön tukemisella sekä korvaavan työn -mallin käyttöönotolla.

Lyhyemmän tähtäimen henkilöstösäätöinä vuodelle 2020 tarkastellaan myös sijaisten ja tilapäishenkilöstön vähentämistä sekä mahdollisia lomautuksia tai mahdollisuutta vaihtaa lomaraha vapaaksi. Säästötavoitteiden täyttäminen voi edellyttää mahdollisesti myös työvoiman vähentämistä koskevia toimenpiteitä pysyvien kustannussäästöjen saavuttamiseksi. 

Virallisesti yhteistoimintamenettely aloitetaan ensimmäisessä neuvottelutapaamisessa 10.12.2019 ja ensimmäiset toimenpiteet toteutunevat vaiheittain jo vuoden 2020 aikana.

 


Päivitetty: 7.11.2018 22:05

 Ajankohtaista