Takaisin
 19.11.2019

Sodankylän kunta harkitsee yt-neuvotteluiden aloittamista

Sodankylän kunnanhallitus linjasi tänään 19.11.2019 pitämässään kokouksessa, että 25.11. pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa päätetään mahdollisten yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen aloittamisesta. 

Linjauksen taustalla on taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Kunnan taloustilanne on vaikea; vuoden 2019 tulos uhkaa mennä yli kolme miljoonaa euroa miinukselle. Kunnanvaltuusto päätti viime viikolla 14.11. kokouksessaan korottaa kunnan tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä 21 prosenttiin. Veronkorotus ei kuitenkaan kata koko alijäämää, vaan säästöjä etsitään myös muilla keinoin. Valtuusto päätti veroprosentin korotuksen yhteydessä, että kunta valmistelee talouden tasapainottamisohjelman ja aloittaa palvelurakenteen uudistamisen. Yt-neuvotteluita on tarkoitus käydä talouden tasapainottamisohjelman valmistelun rinnalla. 

YT-neuvottelujen tavoitteet tarkentuvat, mutta neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä ja kaikkia kunnan palveluita


Kunnanhallitus ei vielä linjannut tarkemmin sitä, tavoitellaanko linjauksilla esim. henkilöstön määrään vaikuttavia toimenpiteitä, vaan haluaa selvittää laajasti esim. mahdolliset organisaatiomuutoksen ja palveluiden uudelleenorganisoinnin vaikutukset talouteen. Mahdolliset yt-neuvottelut tulevat koskemaan koko henkilöstöä ja kaikkia kunnan palveluita.  Sodankylän kunnassa työskentelee tällä noin 750 henkilöä neljällä eri toimialalla. Toteutuneita henkilötyövuosia oli vuonna 2018 yhteensä 743,2. Kunnanjohtaja Kirsi Virtanen valmistelee asiaa ensi viikon ylimääräiseen kunnanhallituksen kokoukseen, jossa päätetään yt-menettelyn aloittamisesta. 

Yhteistoiminnassa tulee käsitellä mm. asiat, joilla voi olla henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kuten työtehtävien, töiden tai työtilojen uudelleenjärjestelyjä. Lisäksi neuvotteluissa voidaan käsitellä palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia sekä asiat, jotka koskevat taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

Mahdollisten yt-neuvottelujen aikataulu kulkee rinnakkain talouden tasapainottamisohjelman valmistelun kanssa


Valtuuston päätöksen mukaisesti talouden tasapainottamisohjelman ja palvelurakenteen uudistaminen aloitetaan välittömästi, ja yt-neuvottelut etenisivät rinnakkain valmistelun kanssa. Alustava neuvotteluesitys tullaan antamaan henkilöstö edustajille mahdollisimman pian kunnanhallituksen päätöksen jälkeen ja neuvottelut aloitettaisiin vielä tämän vuoden puolella. 


Päivitetty: 7.11.2018 22:05

 Ajankohtaista