Takaisin
 4.10.2019

Avoin työpaikka: Sairaanhoitaja, vuodeosasto

Sodankylän terveyskeskuksessa on haettavana 18.10.2019 klo 12.00 mennessä 

SAIRAANHOITAJAN TOIMI,  ensisijaisena sijoituspaikkana vuodeosasto
 

Työn kuvaus

Uusi moderni Sodankylän hyvinvointikeskus avaa ovensa tammikuussa 2020. Hyvinvointikeskukseen sijoittuvat nykyisen terveyskeskuksen toiminnot, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut, työterveyshuolto Lappica ja laboratorio Nordlab. Hyvinvointikeskuksessa meitä odottaa muun muassa akuutti vastaanoton ja vuodeosaston yhteinen tarkkailuosasto, joten etsimme nuorekkaaseen ja innokkaaseen toimintaympäristöömme sairaanhoitajaa. 

Työ terveyskeskuksen vuodeosastolla on monipuolista ja haasteellista hoitotyötä. Työtä tehdään pienryhmässä, joka suunnittelee ja toteuttaa potilaan yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hoitoa. Tehtäviin kuuluu muun muassa työvuoronsa aikana vastaavana hoitajana toimiminen. Työ vuodeosastolla on kolmivuorotyötä.   

Lisäksi työhön sisältyy toimintojen yhdistämisen myötä työskentelyä akuutti vastaanotolla, jossa työtehtävät ovat monipuolisia sairaanhoitajan tehtäviä. Lisäksi terveyskeskuksessa tehdään muun muassa colon- ja gastroskopiatutkimuksia.  

Vuodeosastolla hoidetaan vaativaa yleislääkäritasoista sairaanhoitoa sekä kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Potilaat ohjautuvat vuodeosastolle terveyskeskuksen akuutti -vastaanotolta sekä erikoissairaanhoidon kaikilta erikoisaloilta.  

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, paineensietokykyä ja aloitteellisuutta. Lisäksi toivomme innovatiivista ja kehittämismyönteistä työotetta. Tehtävän hoitaminen edellyttää kiinnostusta yksilö- ja tiimityöskentelyyn.  

Terveyskeskuksessa on käytössä Pegasos-sairauskertomusjärjestelmä. 

Toimeen liittyy opetusvelvollisuus.  

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.  

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.  

Tehtävässä edellytetään 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. 

Valitsemme haastateltavat hakemuksen perusteella ja lähetämme kutsun haastatteluun sähköpostiin. Haastattelut pidämme viikolla 43.  

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Ennen toimen vastaanottamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärinto-distus ja lain (759/2004) mukainen todistus. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.  

Hakemukset tulee lähettää kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain 253094. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo.  

HAKUAIKA: 4.10. – 18.10.2019 klo 12.00
TYÖ ALKAA: Sopimuksen mukaan   
PALKKAUS: KVTES
PALVELUSSUHTEEN TYYPPI: Vakinainen   

YHTEYSTIEDOT:
Osastonhoitaja Sirpa Korvanen, sirpa.korvanen@sodankyla.fi, puh. 040 738 4420 

Sodankylä on 9000 asukkaan vilkas, viihtyisä ja kehittyvä kunta keskellä Lappia, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Sodankylä tarjoaa joki- ja tunturimaisemineen luonnonläheisen asuinympäristön, jossa voi nauttia monipuolisista ja ympärivuotisista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista niin luonnossa kuin erilaisissa kulttuuritapahtumissa.  

Sodankylän kunta on savuton työpaikka. 

Lisätietoja: www.sodankyla.fi ja www.visitsodankyla.fi

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found