Takaisin
 25.9.2019

Kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 23.9.2019 antanut päätöksen 19/0386/2, dnro 01699/18/2206.

Asia:              Virkasuhteeseen ottamista koskeva valitus

Valittaja:        Minna Ylilokka

Valitus on koskenut Sodankylän perusturvalautakunnan päätöstä 12.11.2018 § 139

Perusturvalautakunta on 17.9.2018 § 112 tekemällään päätöksellä ottanut vanhustyön kotihoidon apulaisosastonhoitajan virkasuhteeseen terveydenhoitaja Sini Veikanmaan.

Valittaja on vaatinut päätöksen oikaisemista. Perusturvalautakunta on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt oikaisuvaatimuksen.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Päätös pidetään yleisesti nähtävillä Sodankylän kunnanviraston neuvonnassa.

 

Sodankylässä 25.9.2019

Sodankylän kunnanhallitus

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found