Takaisin
 22.8.2019

Kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös

​Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 20.8.2019 antanut päätöksen 19/0341/2, dnro 01465/18/2209.

Asia:              Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja:        Pentti Rytisalo                   

Valitus on koskenut Sodankylän kunnanhallituksen päätöstä 25.9.2018 § 316

Kunnanhallitus on 14.8.2019 § 256 päättänyt merkitä tiedoksi hallinto-oikeuden päätöksen ja kumota kunnanhallituksen päätökset 12.12.2016 § 413 ja 414 sekä 16.1.2017 § 5 pois lukien asiamieskuluja koskevilta osilta.

Valittaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Kunnanhallitus on jättänyt oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Hallinto-oikeus jättää tutkimatta valittajan esittämän kunnanhallituksen toimintaa ja kunnan yleistä hallinnollista tilaa koskevan kanteluluonteisen arvostelun sekä kunnanhallituksen toiminnan arvioimista koskevan vaatimuksen.

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen.

Päätös pidetään yleisesti nähtävillä Sodankylän kunnanviraston neuvonnassa.

 

Sodankylässä 22.8.2019

Sodankylän kunnanhallitus

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found