Takaisin
 20.8.2019

Kuulutus: Luoston asemakaavan laajennus ja muutos Kantaluosto ja Orresokan kortteli 257

Asemakaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville Sodankylän kunnanviraston tekniselle osastolle 26.8. – 27.9.2019. Kaava-aineisto on nähtävillä myös internetissä osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavat

Osallisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus kirjallisten muistutusten tekoon nähtävänäoloajan kuluessa. Kirjalliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävänäolon päättymistä osoitteella: Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 Sodankylä tai sähköpostitse: kirjaamo@sodankyla.fi

Kunnanhallitus

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found