Takaisin
 12.6.2019

Hannuksenkartanon kiinteistön sisäilmatutkimuksissa todetut vauriot vaativat laajoja korjaustoimenpiteitä ja vaikuttavat kiinteistön toimintaan

Hannuksenkartanon henkilökunnalle sekä asukkaille ja omaisille on tiedotettu Hannuksenkartanon tehostetun palveluasumisen ja avopalveluiden tiloissa tehdyistä sisäilmatutkimuksista 11.6.2019.  Paikalla tiedotustilaisuudessa tutkimustuloksista olivat kertomassa Tunturi-Lapin Ympäristö- ja terveydenhuollon terveystarkastaja Juha Metso, sekä Sodankylän kunnan tilapalvelupäällikkö Ville Pyhäjärvi ja vs. perusturvajohtaja Sanna Ylitalo.

 Hannuksenkartanon tehostetun palveluasumisen ja avopalveluiden tiloissa suoritetut perusteelliset sisäilmatutkimukset on saatu päätökseen toukokuussa 2019. Tutkimuksissa on otettu sisäilma- ja materiaalinäytteitä, sekä tutkittu rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta ja kartoitettu aikaisemmin havaittujen kuitulähteiden laajuus. Tutkimustulokset on toimitettu terveystarkastajalle, joka on laatinut kiinteistöstä 10.6.2019 tarkastuskertomuksen, jossa avattiin tutkimusten tulokset, arvioitiin mahdollinen terveyshaitta ja esiteltiin suositellut jatkotoimenpiteet.

Hannuksenkartanon toiminta siirrettävä väistötiloihin tammikuuhun 2020 mennessä

Terveystarkastajan laatiman tarkastuskertomuksen mukaan kiinteistössä ilmenee laaja-alaisesti erilaisia haittatekijöitä mm. kuitulähteitä ja kosteusvaurioita. Haittatekijöitä löytyy koko rakennuksesta. Erityisesti kiinteistön lattiamateriaalit ovat vaurioituneet laajalta alueelta. Koko kiinteistössä tulee tehdä kattavia korjauksia.

Laaditun tarkastuskertomuksen mukaisesti Sodankylän kunta ryhtyy kartoittamaan väistötiloja Hannuksenkartanon toiminnalle, sekä laatimaan korjaussuunnitelman. Hannuksenkartanon toiminta tulee terveystarkastajan lausunnon mukaisesti siirtää kokonaisuudessaan uusiin tiloihin 31.1.2020 mennessä. Henkilökunta sekä asukkaat ja läheiset pidetään ajan tasalla väistötilojen kartoituksesta. Terveystarkastaja tulee seuraamaan tiiviisti Hannuksenkartanon tilannetta koko syksyn ajan. Kiinteistön siivousta tehostetaan, jotta sisäilmassa olevia kuituja saadaan poistettua ja tarvittaessa tiloihin hankitaan myös sisäilmanpuhdistimia.

Alustavat tutkimukset tehty keväällä 2019

Hannuksenkartanon tehostetun palveluasumisen ja avopalveluiden tiloissa toukokuussa tehdyt perusteelliset sisäilmatutkimukset on suoritettu terveystarkastajan laatiman suunnitelman mukaisesti. Tutkimusten taustalla on henkilökunnan kokema oireilu ja haittailmoitukset liittyen tilojen sisäilmaan. Alustavat tutkimukset tiloissa tehtiin maaliskuussa 2019, jolloin kiinteistössä mitattiin sisäilman kuitu-, ja voc-pitoisuudet. Ensimmäisissä tuloksissa havaittiin mahdollisia haittatekijöitä, minkä vuoksi kiinteistöön suunniteltiin lisätutkimuksia, joiden avulla saatiin tarkemmin selville oireluiden aiheuttajat.

 

Lisätietoja:

Vs. perusturvajohtaja Sanna Ylitalo
sanna.ylitalo@sodankyla.fi
puh. 040 152 4482

Tilapalvelupäällikkö Ville Pyhäjärvi 
ville.pyhajarvi@sodankyla.fi 
puh. 040 197 5846


Päivitetty: 7.11.2018 22:05

 Ajankohtaista

Tiedostot

No content found