Takaisin
 11.6.2019

Kuulutus: Maa-aines- ja ympäristölupapäätöksen antaminen

Sodankylän kunnan ympäristöjaosto on myöntänyt Liuskemestarit & Co Oy:lle kokouksessaan 5.6.2019 § 33 ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhintaan ja maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesten ottamisluvan Sodankylän Lokan Rovakummun kallioalueelle, tilalle Rovakumpu 758-406-6-21.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.6.2019. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan
13.6.- 12.7.2019 Sodankylän kunnan teknisellä osastolla os. Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanjäsenillä ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusasiakirjat on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, 12.7.2019 mennessä.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöpäällikkö Teresa Ojala, p. 040 720 5665.

Sodankylän kunnan ympäristöjaosto

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found