Takaisin
 29.5.2019

Koululaisten kesäloma aktivoi useat eri lasten ja nuorten kanssa toimijat yhteistyöhön Sodankylässä – huolehditaan lapsista ja nuorista yhdessä

Jalkaudutaan yhdessä

Sodankylän kunnan nuorisotyö, seurakunnan nuorisotyö, Seita-säätiö ja joukko vapaaehtoisia jalkautuvat koulujen päättäjäisviikonlopun aikana tehostetusti kohtaamaan nuoria. Jalkautuminen kohdistuu erityisesti nuorten suosimiin vapaa-ajanviettopaikkoihin. Tarkoitus on suorittaa jalkautuvaa toimintaa ja tehostettua valvontaa myös elokuvajuhlien aikana. Myös poliisi suorittaa valvontaa tehostetusti päättäjäisviikonlopun aikana.

 

Ole tietoinen missä ja kenen kanssa lapsesi liikkuu

Lasten ja nuorten kanssa toimivat tahot haluavat muistuttaa huoltajia myös sopimaan nuorten kanssa selkeistä pelisäännöistä koskien vapaa-ajanviettopaikkoja ja kotiintuloaikoja. On tärkeää olla myös tietoinen kenen kanssa lapsi viettää vapaa-aikaansa ja myös toisten huoltajien yhteystiedot on hyvä olla, mikäli yhteydenpidon tarvetta aikuisten välillä ilmenee.

Sodankylän kunnassa on pari vuotta sitten työstetty yhteistyönä kotiintuloaikasuositukset, jonka mukaan alakoululaisten kotiintuloaika on arkisin ja sunnuntaisin kello 19.30 ja perjantaisin ja lauantaisin kello 20.30. Seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaille suositellaan kotiintuloajaksi arkisin ja sunnuntaisin kello 20 ja perjantaisin ja lauantaisin kello 21. Yhdeksäsluokkalaisille ja sitä vanhemmille kotiintuloajaksi suositellaan arkisin ja sunnuntaisin kello 21, perjantaisin ja lauantaisin kello 23.

Huoltajien tehtävänä on lapsen edun nimissä sopia, päättää ja valvoa kotiintuloajat. Muut aikuiset ja viranomaiset tukevat toiminnallaan huoltajia tässä asiassa. Yksittäiset tilaisuudet voivat olla syynä kotiintuloaikojen muuttamiselle, mutta on huoltajien velvollisuus tietää missä ja kenen seurassa oma lapsi tai nuori viettää aikaa.

 

Alkoholin välittäminen

Vaikka nuorten alkoholinkäyttö on viime vuosien tilastojen valossa osoittanut selvää laskua, on jokavuotinen muistutus alaikäisten alkoholinkäytöstä paikallaan. Ole vastuullinen aikuinen, älä osta/luovuta alaikäiselle alkoholia. Alkoholin ostaminen alaikäiselle antaa luvan alkoholin käyttämiselle ja alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos.

Lisäksi on hyvä muistaa, että poliisista ilmoitetaan aina huoltajille ja lastensuojeluviranomaisille alle 18-vuotiaiden päihteiden käytöstä. Alkoholilain mukaan alle 18-vuotias nuori ei saa pitää hallussaan mitään alkoholijuomaa. Myös alkoholin välittäminen alaikäiselle on alkoholilain mukaan rangaistava teko.

 

Hyvää ja turvallista kesälomaa toivottaa:

Lapin poliisilaitos/Sodankylä
Oppilas- ja opiskeluhuollon toimijat
Sosiaalitoimi
Sodankylän seurakunta
Seita-säätiö
Sodankylän kunnan päihdetyöryhmä

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found