Takaisin
 14.5.2019

Kuulutus: Maa-aineslupahakemus nähtävillä

Otso Metsäpalvelut Oy hakee maa-ainesten ottamislupaa seuraavasti:

Sodankylä Luusua, 758-407-7-24. Paikan koordinaatit (ETRS-TM35FIN) ovat I 440235 P 7447956. Alueelta on
tarkoitus ottaa soraa 5 000 m3 kahden (2) vuoden aikana.  

Hakemus on nähtävillä kunnan teknisellä osastolla 17.5 – 17.6.2019 välisen ajan mainitut päivät mukaan lukien. Rajanaapureiden ja niiden, joiden etua hankkeet koskevat, on toimitettava lausuntonsa asiasta nähtävillä oloajan kuluessa Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, os. PL 60, 99601 Sodankylä. 

Sodankylässä 14.5.2019     Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found