Takaisin
 3.5.2019

Vastaa liikenneturvallisuuskyselyyn!

Rovaniemen kaupunki, Ranuan ja Sodankylän kunnat sekä Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ovat käynnistäneet liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen.

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on selvittää alueen liikenneturvallisuusongelmat ja suunnitella toimenpiteitä niiden parantamiseksi. Tärkeitä lähtötietoja  saadaan  asukkaille  suunnatulla  kyselyllä,  jolla  selvitetään asukkaiden  mielipiteitä  ja  kokemuksia  kotialueidensa  liikenneturvallisuusongelmista. Kerro siis omat kokemuksiesi kotikuntasi liikenneturvallisuudesta nyt! 

Aiheesta järjestetään yleisötilaisuudet suunnittelualueen kunnissa syksyllä 2019. Yleisötilaisuuksista tullaan tiedottamaan erikseen. Suunnitelma valmistuu joulukuussa 2019.

Kyselyyn  voi vastata  alla  olevan linkin kautta. Paperisen kyselylomakkeen löydät Sodankylän kirjastosta ja kirjasto-autosta. Kysely on avoinna 26.5.2019 saakka. 

app.maptionnaire.com/fi/6162/


Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found