Takaisin
 3.5.2019

Hannuksenkartanossa tehdään tutkimuksia sisäilmaan liittyen, tulokset ja terveystarkastajan lausunto valmistuvat kesäkuun aikana

Hannuksenkartanon tehostetun palveluasumisen ja avopalveluiden tiloissa tehdään sisäilmatutkimuksia terveystarkastajan laatiman suunnitelman mukaisesti. Tutkimusten taustalla on henkilökunnan kokema oireilu ja haittailmoitukset liittyen tilojen sisäilmaan.

Alustavat tutkimukset on tehty maaliskuussa 2019, jolloin kiinteistössä mitattiin sisäilman kuitu-, ja voc-pitoisuudet. Ensimmäisissä tuloksissa havaittiin mahdollisia haittatekijöitä, minkä vuoksi kiinteistöön suunniteltiin lisätutkimuksia, joiden avulla pyritään saamaan selville oireiluiden aiheuttajat. Laajemmissa tutkimuksissa mahdollisia vaurioita kartoitetaan mm. rakenteita avaamalla.

Sodankylän kunta suhtautuu vakavasti kaikkiin haittailmoituksiin ja selvittää perusteellisilla tutkimuksilla tilojen sisäilman laadun. Hannuksenkartanon asukkaille ja omaisille sekä Hannuksenkartanon avopalvelupuolen asiakkaille sekä henkilökunnalle tullaan järjestämään tiedotustilaisuudet, kun tutkimusten tulokset ja terveystarkastajan lausunto valmistuvat. Alustavan suunnitelman mukaisesti tulokset ja terveystarkastajan lausunto valmistuvat kesäkuun aikana ja tiedotustilaisuudet tullaan järjestämään tämän jälkeen.Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found