Takaisin
 25.4.2019

Kuulutus: Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Jeesiönranta

​Asemakaavan valmisteluaineisto pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä Sodankylän kunnanviraston (Jäämerentie 1) teknisellä osastolla 2.5. – 3.6.2019. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavat 

Osallisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus suullisesti tai kirjallisesti lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloajan kuluessa. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava osoitteella:  

Sodankylän kunta, tekninen osasto, PL 60, 99601 Sodankylä tai sähköpostitse: kirjaamo@sodankyla.fi 

Kunnanhallitus

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found