Takaisin
 15.4.2019

Kuulutus: Maa-aines- ja ympäristölupapäätöksen antaminen

​Sodankylän kunnan ympäristöjaosto on myöntänyt Morenia Oy:lle kokouksessaan 10.4.2019 § 22 ympäristönsuojelulain (527/14) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen sekä ammattimaiseen jätteen käsittelyyn ja maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesten ottamisluvan Sodankylän Kirkonkylän Lintulan kallioalueelle, tilalle Lintula 758-405-50-17.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.4.2019. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan
17.4.- 16.5.2019 Sodankylän kunnan teknisellä osastolla os. Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanjäsenillä ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusasiakirjat on toimitettava Sodankylän kuntaan ympäristönsuojeluviranomaiselle, PL 60, 99601 Sodankylä, 16.5.2019 mennessä.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöpäällikkö Teresa Ojala, p. 040 720 5665.

Sodankylän kunnan ympäristöjaosto

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found