Takaisin
 9.4.2019

Kuulutus: Maa-aineslupahakemus nähtävillä

Otso Metsäpalvelut Oy hakee maa-ainesten ottamislupaa seuraavasti:

Sodankylä Kelujärvi, 758-402-26-0. Paikan koordinaatit (ETRS-TM35FIN) ovat I 505613 P 7479176. Alueelta on tarkoitus ottaa soraa 9 000 m3 kolmen (3) vuoden aikana.

Hakemus on nähtävillä kunnan teknisellä osastolla 12.4 – 13.5.2019 välisen ajan mainitut päivät mukaan lukien. Rajanaapureiden ja niiden, joiden etua hankkeet koskevat, on toimitettava lausuntonsa asiasta nähtävillä oloajan kuluessa Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, os. PL 60, 99601 Sodankylä.

Sodankylässä 9.4.2019  Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found