Takaisin
 26.3.2019

Lapin kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli torstaina 28.3.2019 kunnanvirastolla

​La­pin Leh­ti­kus­tan­nus Oy / Som­pio-leh­ti jär­jes­tää oman levikkialueensa kansanedustajaehdokkaille eduskuntavaalipaneelin torstaina 28.3.2019 kello 18.00-20.00 kunnanviraston valtuustosalissa. Tilaisuutta voi seurata paikan päällä tai suoratoistolähetyksen kautta. Ti­lai­suus al­kaa klo 17.00 kah­vi­tar­joi­lul­la ja tuol­loin on mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la etu­kä­teen eh­dok­kai­den kans­sa. 

Pa­nee­lis­sa ovat mu­ka­na keskustelemassa Ee­va-Ma­ria Mai­ja­la (Kes­kus­ta), Mik­ko Kär­nä (Kes­kus­ta), Pek­ka Heik­ki­nen (Ko­koo­mus), Tan­ja Sa­ni­la (Ko­koo­mus), Riik­ka Karp­pi­nen(Vih­re­ät), Satu Hon­ko­nen (SDP), Ant­ti Ton­te­ri (Pe­rus­suo­ma­lai­set), Ilk­ka Sa­lo­nen (Si­ni­set), Hei­di Ala­ries­to (Lii­ke­Nyt), Juha Tep­sa (Lii­ke­Nyt) ja Ari Ne­va­lai­nen (Va­sem­mis­to).

Paneelissa ehdokkaat esittelevät itsensä lyhyesti ja kertovat yleisölle teemansa ja miksi heidät pitäisi valita eduskuntaan. Muista keskeisiä teemoja paneelissa ovat sote:n maa­liin saat­ta­mi­nen, van­hus­ten­huol­lon on­gel­mat, ym­pä­ris­tö­a­si­at ja il­mas­ton­muu­tos, kou­lu­tus, työl­li­syys ja ve­ron­mak­su, kai­vok­set ja maa­han­muut­to. Yleisöllä on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä paikan päällä, että Whatsapp-viestien välityksellä (numero 050-5599813). Paneelin puheenvuorot pyritään pitämään lyhyenä (n. 2 min). Paneelin juontaa Sompio-lehden päätoimittaja Jari Haavisto. 

Suoratoistolähetyksen löydät täältä 


Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found