Takaisin
 20.3.2019

Kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös

​Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 18.3.2019 antanut päätöksen 19/0122/2, dnro 00186/19/2299.

Asia:              Kunnallisvalitus
Valittaja:        Veikko Virtanen                 

Valitus on koskenut Sodankylän kunnanvaltuuston päätöstä 17.1.2019 § 9

Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen 21.2.2018 johdosta pyydetyt selvitykset.

Päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan päätöksestä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Virtanen on valituskirjelmästään tarkemmin ilmenevin perustein vaatinut, että päätös kumotaan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta.

Päätös pidetään yleisesti nähtävillä Sodankylän kunnanviraston neuvonnassa.

 

Sodankylässä 20.3.2019

Sodankylän kunnanhallitus

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found