Takaisin
 22.3.2019

Kuulutus: Unarin rantaosayleiskaavan valmisteluaineisto nähtäville

Unarin rantaosayleiskaavan valmisteluaineisto pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä Sodankylän kunnanviraston (Jäämerentie 1) teknisellä osastolla 25.3. – 26.4.2019. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavat

Maanomistajille sekä niille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, varataan tilaisuus joko suullisesti tai kirjallisesti lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloajan kuluessa.  

Kirjalliset mielipiteet on toimitettava osoitteella: Sodankylän kunta, kunnanhallitus, PL 60, 99601 Sodankylä
tai sähköpostitse: kirjaamo@sodankyla.fi

Kaavan valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 8.4.2019 klo 18 alkaen Unarin Nuorisoseurantalolla, osoitteessa Meltauksentie 5648.

Sodankylän kunta, Kunnanhallitus

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found