Takaisin
 8.3.2019

Aleksanteri Kenan koulun A-rakennuksen oppilaat siirtyvät väistötiloihin syksyllä 2019

Sodankylän kunnan sivistyslautakunta kokoontui 7.3 ylimääräiseen kokoukseen, jonka aiheena oli Aleksanteri Kenan koulun oppilailta ja henkilökunnalta tulleet lukuisat haittailmoitukset. Rakennukseen on tehty kesällä 2018 korjaavia toimenpiteitä ja tammikuussa 2019 otettujen kontrollinäytteiden perusteella tilojen sisäilmassa ei ole todettu olevan terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Tutkimusten perusteella tilojen käyttöä ei tarvitse rajoittaa, mutta haittailmoitusten johdosta lautakunta kokoontui pohtimaan vaihtoehtoja sisäilmaongelman korjaamiseksi, sillä haittailmoitusten määrä otetaan kunnassa vakavasti.

Vt. sivistysjohtaja Antti Parkkinen esitti kokouksessa, että Koulutien kampukselle tilataan nopeutetulla aikataululla väistötilat 12 opetustilalle sisältäen yhden opetuskeittiön. Esityksen mukaan yläkoulun ja lukion luokkatiloja tulee myös tiivistää, jotta kaikkien käytössä olevien tilojen koulupäivän aikainen käyttöaste saadaan maksimoitua. Parkkisen esityksen mukaan kaikki koululaiset siirtyisivät A-rakennuksesta pois joko uusiin väistötiloihin tai muihin käytössä oleviin opetustiloihin syyslukukauden 2019 alkaessa.

Sivistyslautakunta päätti asian yksimielisesti vt. sivistysjohtajan esityksen mukaisesti. Päätöstä vauhditti tulevan koulukeskushankkeen eteneminen. Uuden koulukeskuksen suunnittelu on käynnissä ja se tullaan rakentamaan nykyisen Aleksanteri Kenan koulun alueelle. Alustavan suunnitelman mukaisesti uuden koulurakennuksen rakentaminen arvioidaan alkavan loppukeväästä 2020. Rakennustöiden alettua koululaisten on siirryttävä väistötiloihin, joten sivistyslautakunnan päätös aikaisti väistötiloihin siirtymistä noin vuodella.

Lisätietoja: 
vt. sivistysjohtaja Antti Parkkinen 
puh. 040 8299 430 
antti.parkkinen@sodankyla.fi


Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found