Takaisin
 11.2.2019

Kuulutus: Kirkonkylän asemakaavamuutos, Savikangas kortteli 746

​SODANKYLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS
SAVIKANKAAN KORTTELISSA 746
Asiaa koskeva kaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä Sodankylän kunnanviraston (Jäämerentie 1) teknisellä osastolla
15.2.2019 – 18.3.2019. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla
osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavatori
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus suullisesti tai kirjallisesti lausua
mielipiteensä asiasta nähtävänäoloajan kuluessa. 
Kirjalliset mielipiteet on toimitettava osoitteella: Sodankylän kunta, tekninen osasto, PL 60, 99601 Sodankylä.

Kunnanhallitus

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found