Takaisin
 5.2.2019
uutiskuva

Esikouluun ja perusopetukseen ilmoittautuminen käynnissä

Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Perusopetukseen ilmoittautuminen on avoinna 4.2.2019 – 1.3.2019 osoitteessa https://sodankyla.starsoft.fi/

Huoltajille on lähetetty postitse ohjekirje ilmoittautumisesta sekä avainkoodi Wilmaan kirjautumiseen.

Jos koulutulokas on esiopetuksessa Sodankylän kunnan kyläkoulussa, huoltajalla ei tarvitse ilmoittaa oppilasta kouluun, koska heidät on otettu koulun oppilaaksi jo esikoulun aikana.

Huoltajalla saattaa olla jo Wilma-tunnus Sodankylän Wilmaan toisen lapsen osalta. Tällöin huoltaja yhdistää koulutulokkaan samaan Wilma-tunnukseen käyttämällä saamaansa avainkoodia. Yhdistäminen on välttämätöntä tehdä ennen kuin peruskoulun 1. luokalle ilmoittautumislomakkeen voi täyttää Wilmassa.

Päätöksen koulupaikasta tekee sivistysjohtaja koulujen rehtoreiden esityksen pohjalta. Oppilaaksiotto päätökset lähetetään huoltajille tiedoksi kevään 2019 aikana.

Jos tunnuksen teossa tai ilmoittautumisessa on muita ongelmia, ota yhteys kouluun:

Aleksanteri Kenan koulu, koulusihteeri Jonna Sassali 040 535 5436
Sompion koulu, koulusihteeri Raili Pikkuhookana 040 359 2944
Torvisen koulu, rehtori Irene Väyrynen 040 674 3450
Järvikylien ja Vaalajärven koulu, rehtori Virpi Marjaranta 040 674 1785
Vuotson koulu, rehtori Marja Magga 040 674 1927

 

VARHAISKASVATUKSEN ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN AVAUTUU 14.2.2019

Kirkonkylä

Esiopetukseen osallistuvien vuonna 2013 syntyneiden ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten, joiden esiopetus alkaa 5-vuotiaana, vanhempien tulee hakea esiopetuspaikkaa erillisellä hakemuksella. Hakemus täytetään sähköisesti Sodankylän kunnan kotisivuilla www.sodankyla.fi tai pedanetin etusivulla www.peda.net/veraja/sodankyla. Lomakkeen saa myös halutessaan paperiversiona päiväkodeista ja kunnan kotisivuilta.

Esiopetusta annetaan 700 tuntia lukuvuodessa. Opetus ja ateriat ovat maksuttomat. Kaikille ilmoittautuneille järjestetään esiopetuspaikka. Esiopetuspaikan myöntämisessä huomioidaan Sodankylän kunnan oppilasalueet. Lopullisen päätöksen esiopetuspaikasta tekee sivistystoimenjohtaja varhaiskasvatuksen vastuualuepäällikön esityksestä.

Esiopetusta järjestetään seuraavasti:

* Paulaharjun päiväkodilla

* Poikkijoen päiväkodilla

* Säännöllistä ja jatkuvaa vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Poikkijoen päiväkodissa.

Hakemukset jätetään 1.3.2019 mennessä sähköisesti tai paperiversiot kunnanvirastolle sivistyshallintoon.

Esikoululaisten oppilaaksiotto päätökset lähetetään huoltajille tiedoksi kevään 2019 aikana.

Sivukylät (Torvinen, Järvikylät, Vaalajärvi ja Vuotso)
Huoltajille on lähetetty postitse ohjekirje ilmoittautumisesta sekä avainkoodi Wilmaan kirjautumiseen. Ilmoittautuminen on avoinna 4.2.-1.3.2019.

Lisätietoja antavat:                    

Ritva M Ollila puh.         040 544 2234
Kerttu Kanerva               040 147 1449 (Paulaharjun päiväkoti)
Johanna Kemppainen   040 674 6682 (Poikkijoen päiväkoti)

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN

Aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta. Ilmoittautuminen on avoinna 4.2.2019 alkaen. Vaihtoehtoisesti ilmoittautumisen voi tehdä PedaNet:sta tulostettavalla lomakkeella.

Lisätietoja: aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Sari Vasara, puh. 040 719 4385

 

KOULUKULJETUKSET

Harkinnanvaraista koulukuljetusta (0-5 km) hakevat peruskoululaiset sekä kyläkoulujen esikoululaiset täyttävät hakemuksen Wilman kautta 3.5.2019 mennessä. Harkinnanvaraisesta kuljetuksen perusteet LUETTAVANA TÄSTÄ.

Esikoululaisten huoltajat voivat tulostaa hakemuksen täytettäväksi  TÄSTÄ

Hakemus tulee toimittaa 3.5.2019 mennessä sivistyshallintoon sähköpostitse tai postitse

(tanja.varis@sodankyla.fi, Tanja Varis, Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä).

Koulukuljetuksen piiriin kuuluvia (koulumatka yli 5 km) esikoululaisten huoltajia pyydetään ottamaan yhteyttä sivistyshallintoon 3.5.2019 mennessä.

Lisätietoja: Sivistyshallinnon toimistosihteeri Tanja Varis, puh. 0400 257 908

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found