Takaisin
 15.1.2019

Kuulutus: Luostolle on valmisteilla asemakaavan muutos ja laajennus

Sodankylän Luostolle on valmisteilla asemakaavan muutos ja laajennus koskien Kantaluoston ja Orresokan aluetta.

Asemakaavan valmisteluaineisto asetetaan uudelleen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Valmisteluaineisto on nähtävillä Sodankylän kunnanviraston (Jäämerentie 1) teknisellä osastolla 18.1. – 18.2.2019. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavat

Maanomistajille sekä niille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, varataan tilaisuus joko suullisesti tai kirjallisesti lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloajan kuluessa.

Kirjalliset mielipiteet on toimitettava osoitteella: Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 Sodankylä

Sodankylän kunta, Tekninen osasto

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found