Takaisin
 7.1.2019

Avoimet työpaikat: Sairaanhoitaja (2), mielenterveystoimisto

Sodankylän terveyskeskuksessa on haettavana 30.1.2019 klo 12.00 mennessä

KAKSI SAIRAANHOITAJAN TOIMEA mielenterveystoimistossa

Uusi moderni Sodankylän hyvinvointikeskus avaa ovensa tammikuussa 2020. Hyvinvointikeskukseen sijoittuvat nykyisen terveyskeskuksen toiminnot, hammashoitola, perhekeskus, sosiaalipalveluita, työterveyshuolto Lappica ja laboratorio Nordlab. Mielenterveystoimiston palvelut sijoittuvat perhepalvelukeskukseen vuoden 2020 alusta palvelemaan yhä monipuolisemmin ja oikea-aikaisesti kunnan aikuisväestöä. Vahvistamme sairaanhoidollista osaamista uusien toimien myötä.

Mielenterveystoimisto tuottaa kuntalaisille mielenterveyteen, psykiatrisiin sairauksiin ja päihteisiin liittyvää lakisääteistä avohoitoa. Tällä hetkellä työryhmään kuluu kaksi sairaanhoitajaa ja lähihoitaja. Työryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä kunnan muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa, arvioi hoidon ja kuntoutuksen tarpeen sekä laatii ja toteuttaa hoitosuunnitelman psykiatrian erikoislääkärin ja/tai terveyskeskuslääkärin johdolla.

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidon tarpeen arviointi, avohoidon toteutus sekä lääkehoito. Sairaanhoitaja tekee itsenäistä vastaanottotyötä, antaen supportiivista ja terapeuttista keskusteluapua. Lisäksi sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu perhe- ja verkostotyö sekä tarvittaessa ryhmien ohjaaminen. Sairaanhoitaja työskentelee asiantuntijana erilaisissa verkostoissa, antaa konsultaatiota ja toimii työparina eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Uusimpina yhteistyön esimerkkeinä on korvaushoidon toteuttaminen yhdessä akuutti- ja kiireettömän vastaanoton kanssa.

Arvostamme itsenäistä työotetta, hyviä yhteistyötaitoja, valmiutta työskennellä moniammatillisesti sekä halua kehittää mielenterveystoimiston toimintaa yhdessä työryhmän kanssa. Vähintään vuoden työkokemus mielenterveys- ja/tai päihdetyöstä katsotaan eduksi.

Terveyskeskuksessa on käytössä Pegasos-sairauskertomusjärjestelmä.

Toimeen liittyy opetusvelvollisuus.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Tehtävässä edellytetään 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Valitsemme haastateltavat hakemuksen perusteella ja lähetämme kutsun haastatteluun sähköpostiin.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Ennen toimen vastaanottamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja lain (759/2004) mukainen todistus. Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Sodankylän kunta on savuton, hajusteeton ja päihteetön työpaikka.

Hakemukset tulee lähettää kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain 210538. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo.


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/210538
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found