Takaisin
 7.1.2019

Avoin työpaikka: Kotikuntoutuksen ohjaaja, Ansajokoksen kuntoutumisyksikkö

Sodankylän sosiaalipalveluissa Ansajokoksen kuntoutumisyksikössä on haettavana 25.1.2019 klo 12 mennessä

KOTIKUNTOUTUKSEN OHJAAJAN toimi

Kelpoisuusehtona on sosionomin (AMK) tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Ohjaajan toimi sijaitsee Ansajokoksen kuntoutumisyksikössä mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutuksessa. Kotikuntoutus on mielenterveys-kuntoutujille tarjottavaa sosiaalista kuntoutusta, jonka tarkoituksena on tukea mielenterveyskuntoutujien itsenäistä asumista. Kotikuntoutuksen ohjaajan tehtävänä on tukea kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia ar-jen hallinnassa, sosiaalisissa suhteissa ja vahvistaa heidän osallisuuttaan. Työhön kuuluu myös ryhmänohjaamista.

Arvostamme osaamista ja kokemusta mielenterveyskuntoutujien ohjaus-työstä sekä innostunutta, asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa työotetta sekä kehittämismyönteistä asennetta. Hakijalta odotamme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kykyä työskennellä itsenäisesti.

Työ on päivätyötä. Työntekijällä tulee olla ajokortti ja oman auton käyt-tömahdollisuus. Työhön liittyy opetusvelvollisuus. Palkkaus- ja muut eh-dot määräytyvät Kvtes:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanot-tamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 759/2004 7§:n 1 mom. mukainen huumausainetestiä koskeva todistus työhön otettaessa. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Haastattelut järjestetään 31.1.2019, tarkempi ajankohta ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville.

Hakemukset tulee lähettää kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain 210566 . Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo.


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/210566
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found