Takaisin
 7.1.2019

Avoin työpaikka: Perhetyöntekijä, terveysneuvonta

Sodankylän terveyskeskuksessa on haettavana 30.1.2019 klo 12.00 mennessä

PERHETYÖNTEKIJÄN TOIMI, ensisijaisena sijoituspaikkana terveysneuvonta

Sodankylään rakennetaan parhaillaan uutta modernia hyvinvointikeskusta, jonne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät vuoden 2020 alusta. Hyvinvointikeskuksessa otetaan käyttöön mm. perhekeskustoimintamalli, jonka ideana on lasten ja perheiden palvelujen matalan kynnyksen palvelujen verkostointi.

Työn kuvaus

Terveysneuvonta on osa perusterveydenhuollon avoterveydenhuoltoa. Siihen sisältyvät tällä hetkellä äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, neuvolan perhetyö sekä diabetes-, aikuis- ja muistineuvolat. Terveysneuvonnan vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja.

Terveysneuvonnan perhetyö on lyhytkestoista, perheiden tukemista varhaisessa vaiheessa eri työmuotojen avulla. Perheet ohjautuvat perhetyön asiakkaiksi terveydenhoitajien kautta tai perhe on suoraan yhteydessä perhetyöntekijään. Työmuotoina ovat loppuraskauden kotikäynnit, perhevalmennus, kotikäynti vauvan ollessa 2 kk, 0,5 -vuotiaiden ryhmäneuvola, kotikäynnit tukea tarvitseviin perheisiin sekä avointa kerhotoimintaa. Yhteistyö eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa on tärkeää.

Perhetyöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi (AMK). Suuntautuminen lapsi- ja nuorisotyöhön tai vastaavaa, työkokemus ja/tai lisäkoulutus perhetyöstä voidaan katsoa eduksi. Perhetyöntekijältä odotetaan aktiivista ja itsenäistä työotetta, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä halua kehittää ennaltaehkäisevää perhetyötä. Arvostamme hyviä tiimi- ja verkostotyön taitoja. Työntekijällä tulee olla ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus.

Terveyskeskuksessa on käytössä Pegasos-sairauskertomusjärjestelmä.

Toimeen liittyy opetusvelvollisuus.

Ennen toimen vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä todistus huumetestauksesta. Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002).

Tehtävässä edellytetään 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Sodankylän kunta on savuton, hajusteeton ja päihteetön työpaikka.

Palvelusuhteen edut KVTES:n mukaan. Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Valitsemme haastateltavat hakemuksen perusteella ja lähetämme kutsun haastatteluun sähköpostitse.

Hakemukset tulee lähettää ensisijaisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain210595i. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo.


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/210595
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found