Takaisin
 14.12.2018

Sodankylän ja Muonion kunnat yhteistyöhön ympäristönsuojelutehtävien hoitamiseksi 1.1.2019 alkaen

Sodankylän ja Muonion kunnanvaltuustot ovat päättäneet, että kunnat solmivat yhteistoimintasopimuksen ympäristönsuojelun tehtävien järjestämisestä 1.1.2019 alkaen. Kuntalaki mahdollistaa sen, että kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ympäristönsuojelun tehtäviä koskeva lainsäädäntö lisääntyy ja uudistuu kiivaalla tahdilla ja elinympäristöä koskevat päätökset ovat yhä keskeisemmässä asemassa kunnan päätöksenteossa ja elinvoiman edistämisessä.  Kuntayhteistyön myötä pienissä kunnissa voidaan paremmin varmistaa riittävä asiantuntemus ja palvelutarjonta, sekä kehittää toimintaa.

 

Molemmilla kunnilla on aikaisempaa kokemusta kuntien välisestä yhteisestä yhteistoiminta-alueesta, sillä Sodankylä ja Muonio ovat hoitaneet ympäristöterveydenhuollon tehtäviä yhdessä Enontekiön ja Kittilän kanssa vuodesta 2013 lähtien, jolloin perustettiin Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue.

 

Ympäristönsuojelun vastuukuntana toimii Sodankylä,  toimipiste säilyy myös Muoniossa

Kuntalain mukaisesti yksi kunta voi hoitaa tehtäviä yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. Sodankylän ja Muonion kunnat solmivat ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen, jonka perusteella Sodankylän kunta ottaa vastuulleen myös Muonion ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.

 

Yhteistyösopimuksen myötä Sodankylä ja Muonio perustavat yhteisen ympäristöjaoston, joka toimii Sodankylän kunnan teknisen lautakunnan alaisuudessa. Ympäristöjaostoon on nimetty 3 jäsentä; Mika Brännare Muonion kunnasta sekä Eini Kivilompolo ja Raimo Äärelä Sodankylän kunnasta.

 

Ympäristönsuojelun tehtäviä uudella yhteistoiminta-alueella tullaan hoitamaan kahden viranhaltijan; ympäristöpäällikön ja ympäristötarkastajan voimin. Toimipisteet säilyvät molemmissa kunnissa, ja toimipisteiden väliset tehtävänjaot ja palveluajat tarkentuvat alkuvuoden aikana.

 

Ympäristönsuojelujaosto valvoo alueen ympäristönsuojelun etuja

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on lupa- ja valvontaviranomaistehtäviensä lisäksi toimia paikallistason yleisen ympäristönsuojelun  edun valvojana. Keskeisimpiä tehtäviä ovat mm.  ympäristö- ja maa-aineslupahakemusten ja -ilmoitusten käsittely, valvontatarkastukset, ympäristön tilan seuranta, lausuntojen antaminen sekä kuntalaisten neuvonta ja ohjaus.

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found