Takaisin
 29.11.2018

Avoin työpaikka: Toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaisuus

Sodankylän kunnan sivistyspalveluissa on avoinna toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.1. - 29.6.2019.

Hakijan on oltava työvoimatoimistoon ilmoittautunut työtön työnhakija, joka
- on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 päivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana
- tai alle 30-vuotias ja jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään 1 vuosi
- tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.

Toimen haltijalla on oikeus keskeyttää vuorotteluvapaa ja palata hoitamaan toimeansa kesken sijaisuuden.

Kelpoisuusehtona on ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto sekä kokemusta toimistotyöstä. Hyvät atk-taidot ja erilaisten toimistotyössä tarvittavien ohjelmistojen tuntemus katsotaan eduksi.

Edellytämme hakijalta hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, tarkkuutta, paineensietokykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.Tehtäviin kuuluu sivistyshallinnon, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajanpalveluiden avustavat toimistotyöt sekä mm. laskutusta, laskujen tarkistusta, arkiston hoitoa, asiakirjojen kirjaamista ja asiakaspalvelua.

Tehtävässä on (3) kuukauden koeaika. Tehtävässä noudatetaan toimistotyöaikaa ja palkkaus on KVTES:n mukainen.

Hakemukset tulee toimittaa kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain 205977, viimeistään 14.12.2018 klo 12.00. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittava todistus sekä ansioluettelo.


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/205977
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found