Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen vuonna 2023

Hae paikkaa lasten varhaiskasvatukseen perhepäivähoitoon, päiväkotiin, leikkikouluun tai saamen kielipesään 1.8.2023 alkavalle toimintakaudelle viimeistään 16. huhtikuuta.

Varhaiskasvatusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa. Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan. Lapsille, joille on jo myönnetty varhaiskasvatuspaikka, ei tarvitse hakea paikkaa uudelleen. Jos lapselle halutaan vaihtaa varhaiskasvatuspaikkaa, tulee tästä tehdä uusi hakemus.

Kirkonkylän viisivuotiaiden (vuonna 2018 syntyneiden) lasten varhaiskasvatuspaikka on Tähtikunnan koululla varhaiskasvatuksen yksikössä 1.8.2023 alkaen. Vuorohoito järjestetään Poikkijoen päiväkodissa. Jos lapsella on jo varhaiskasvatuspaikka, paikkaa ei tarvitse hakea erikseen. Viisivuotiaiden siirto uuteen yksikköön tehdään ilman uutta hakemusta. 

 

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea seuraavista yksiköistä

Päiväkodit

 • Touhula: 10 kk–4-vuotiaille lapsille
 • Paulaharju: 3–4-vuotiaille lapsille
 • Poikkijoki: vuorohoito 10kk–6-vuotiaille lapsille

Perhepäivähoito

 • 10 kk–4-vuotiaille (sivukylillä myös 5- ja 6-vuotiaille)

Leikkitoiminta

 • 3–5-vuotiaille kotona hoidossa oleville lapsille leikkikoulupaikat kahtena tai kolmena päivänä viikossa 3 h/pv. Toimintaa järjestetään keskustassa Paulaharjun päiväkodissa sekä sivukylissä, mikäli hakijoita on vähintään viisi lasta koko toimintakaudeksi (elokuu-toukokuu) ja toimintaan on käytettävissä asianmukaiset tilat.

Saamen kielipesä Vuotsossa ja kirkonkylällä

 • 10kk–5-vuotiaille lapsille pohjoissaamenkielellä. Toiminnasta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen maksu.
 • Saamenkielistä päivähoitoa järjestetään tarpeen mukaan. Vaatimuksena on lapsen äidinkielenä saame.

 

Näin haet

Lasten varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Paikkaa voi hakea sähköisesti täällä: Varhaiskasvatuksen sähköiset palvelut

Lomakkeen saa halutessaan paperiversiona varhaiskasvatusyksiköistä.

Hakemus toimitetaan joko sähköisesti tai tuomalla paperiversio kunnanviraston neuvontaan merkinnällä Varhaiskasvatushakemus. Päätös varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä lähetetään vanhemmille toukokuun aikana. Hakuaika 1.8.2023 alkavalle toimikaudelle päättyy 16.4.2023

 

Lisätiedot ja tiedustelut:

Varhaiskasvatuspäällikkö p. 040 544 2234

 • esiopetus
 • viisivuotiaiden varhaiskasvatus

Paulaharjun päiväkodinjohtaja p. 040 147 1449

 • Paulaharjun päiväkoti
 • perhepäivähoito
 • leikkikoulu

Poikkijoen päiväkodinjohtaja p. 040 674 668

 • Poikkijoen päiväkoti, vuorohoito
 • saamen kielipesät Vuotso ja kirkonkylä

Touhulan päiväkodinjohtaja p. 010 3258682

 

Muita tiedotteita