Sodankylän urheilupuistoon rakennetaan matalan kynnyksen kuntoportaat

Kuntoportaat voitti Sodankylän vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen. Portaat halutaan rakentaa keskustaajamaan urheilupuiston läheisyyteen, mutta haasteeksi on muodostunut sopivien rinteiden puute.

Kuntoportaat rakennetaan mäen kahdelle puolelle. Tässä näkymä mäen päältä Jeesiöjoen suuntaan. Korkeuserot näkyvät kuvassa huonosti.

Helppo saavutettavuus ja urheilupuiston läheisyys.

Siinä kaksi johtoajatusta Sodankylän osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voittaneiden kuntoportaiden rakentamiselle. Niiden toteuttaminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä Sodankylän keskustaajamassa ei ole portaille sopivaa rinnettä. Kunnan teknisissä palveluissa onkin jouduttu miettimään, miten portaat toteutetaan.

– Kartoitimme kaikki lähialueiden rinteet, eikä helposti saavutettavaa tai rakennettavaa kohdetta löytynyt, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Jani Kiemunki.

Koska kuntoportaat sopivat ajatuksellisesti parhaiten urheilupuiston ympäristöön, ne on päätetty rakentaa urheilupuiston nykyiseen pulkkamäkeen. Mäki on kuitenkin sen verran matala, että sitä täytyy korottaa. Korotus tehdään tänä kesänä jalkapallokentän saneerauksesta saatavilla leikkausmassoilla. Korotuksesta huolimatta portaat on rakennettava kaksipuoleisina mäen molemmille puolin.

– Noin 90 askelman kuntoportaat sopivat monen tasoisille kuntoilijoille matalalla kynnyksellä ja ovat helposti saavutettavissa, Kiemunki kertoo suunnitelmista.

 

Sodankyläläiset äänestivät kohteesta

Kuntoportaat voitti Sodankylän vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen, joka järjestettiin viime syksynä. Osallistuvaan budjetointiin varattiin tämän vuoden talousarviossa 30 000 euron määräraha.

Osallistuvan budjetoinnin kohteen valinta käynnistyi avoimella verkkokyselyllä, jossa kuntalaisia pyydettiin jakamaan ideansa. Eniten ideointivaiheessa ehdotettiin kuntoportaita. Kunnan johtoryhmä kävi tulleet ehdotukset läpi ja valitsi niistä jatkoäänestykseen kuusi kohdetta, joista kuntalaiset saivat äänestää suosikkiaan. Jatkoäänestyksessä sodankyläläiset antoivat yhteensä 626 hyväksyttyä ääntä. Voittajaksi nousi kuntoportaat 174 äänellä.

Kuntoportaiden rakentaminen kilpailutetaan kunnassa. Kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Kuntoportaiden on tarkoitus olla valmiit 30. syyskuuta mennessä.

 

Mäki Jeesiöjoelta päin katsottuna.

Muita tiedotteita