Kysely yrittäjille Sodankylän kuntakeskuksen yleisilmeestä

Pyydämme yrittäjiä kertomaan näkemyksensä koskien kuntakeskuksen yleisilmettä ja liikkumista keskusta-alueella.

Sodankylän kunnan tavoitteena on laatia kuntakeskuksen yleisilmeen kokonaisvaltainen suunnitelma. Työssä laaditaan yleissuunnitelma taajamakuvan kehittämisestä ja yleisilmeestä, ja siinä huomioidaan kuntakeskuksen vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden kehittämistarpeet sekä keskusta-alueella liikkuminen.

Pyydämme yrittäjiä vastaamaan kysymyksiin kuntakeskuksen yleisilmeeseen ja liikkumiseen liittyen yrityksenne tarpeiden näkökulmasta. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Suunnitelman laatii Sodankylän kunnan toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy.

Muita tiedotteita