Päivitetty tieto: Sopukan potilasjärjestelmän vika saatu korjattua

Hyvinvointikeskus Sopukan potilastietojärjestelmää vaivannut vika on saatu korjatuksi. Yhteydenotoissa saattaa kuitenkin ilmetä edelleen viivettä käyttökatkosta johtuen.

Hyvinvointikeskus Sopukan potilastietojärjestelmässä ilmeni aamupäivästä käyttöhäiriö, joka on aiheuttanut yhteydenotoissa viivettä. Vika on nyt saatu korjatuksi, mutta yhteydenotoissa saattaa edelleen ilmetä viivettä käyttökatkosta johtuen.

Muita tiedotteita