Loading
 
  KuntapalvelutKuntapalvelut PerustiedotPerustiedot MatkailuMatkailu TapahtumatTapahtumat YritystoimintaYritystoiminta KarttapalveluKarttapalvelu LiikenneLiikenne YhteystiedotYhteystiedot PalautePalaute LinkitLinkit Abc- Abc+
 
Kuntapalvelut » Perusturvapalvelut » Vanhustyö  

Vanhustyö

* Palveluopas ikäihmisille 
* Sodankylän kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2010-2018
* Kotihoidon sisältö ja kriteerit
* Muistisairauden tutkimus- ja hoitoprosessi  Sodankylässä
* Vanhustyön hankkeet
* KOHO-hankkeen loppuraportti
* Vanhusneuvola -hankkeen loppuraportti
* Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hankkeen
   loppuraportti

* Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen-käsikirja

Vanhustyön johtaja
Inga Mukku
Hannuksenkartano
Kurunokantie 5
99600 SODANKYLÄ
puh. 040  530 6679
fax 016 618 501
sähköposti: etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

NEUVONTA
Rauni-Kaarina Kumpula
Anja Kasurinen
Merja Yliriesto
Hannuksenkartano
Kurunokantie 5
99600 SODANKYLÄ
puh. 0400 195 014 tai 016 332 3670
fax 016 618 501
sähköposti: etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Ikääntyvien määrän nousu ja palvelutarpeen kasvu ovat asettaneet Sodankylän vanhustenhuollon suuren haasteen eteen. Sodankylän vanhustyön tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään, vanhustyön strategian mukaisesti. Sodankylän kunnan valtuusto hyväksyi Sodankylän vanhustyön kehittämissuunnitelman vuosille 2005-2015 "Hyvään vanhuuteen Sodankylässä" ohjeellisena vuonna 2005 (kv 117§/16.11.2005). Ikääntymispoliittisen strategian päivitys tulossa 2010 vuoden alusta.

SAS TYÖRYHMÄ
Sas (suunnittele, arvioi, sijoita) työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa käsittelemään vanhustenhuollon asiakkaiden sijoitusasioita moniammatillisessa työryhmässä. Työryhmään kuuluvat vanhustyön johtaja (puheenjohtaja), vanhustyön eri yksiköiden sekä terveyskeskuksen vuodeosaston osastonhoitajat, geriatri ja muistihoitaja. Tavoitteena on saada työryhmään myös sosiaalityöntekijä.

SAS - työryhmän toiminnan tavoitteena on, että asiakas sijoittuu mahdollisimman nopeasti hänelle tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan - periaatteella "oikea asiakas, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan". Asiakkaiden toimintakykyarviossa käytetään erilaisia asiakkaan toimintakykyä kuvaavia mittareita, kuten RAVA - mittaristo ja erilaiset muistitestit. Asiakkaan kokonaistilanteen arvio ja mahdollisuuksien mukaan hänen oma toiveensa ovat perustana aina sijoituspaikan valinnassa. Sodankylän kunnan hallintosäännön mukaan vanhustyön johtaja tekee päätöksen SAS - työryhmän esityksestä asukkaiden valinnasta palvelutaloihin (Hannuksenranta, Kylälaakso, Vasantie) sekä tehostetun palveluasumisen yksiköihin (Hannuksenkartano, Helmikoti, Nutukas) ja omaishoidon tuen myöntämisestä.

 

 

TUKIPALVELUT

ATERIAPALVELUT
Ateriapalvelua kotiin voi hakea henkilö, joka ei selviydy päivittäisestä ruokatalouden hoidosta. Myös sivukylissä asuvalle on mahdollista saada ateriapalvelua rajoitetusti.
Lisätietoja voi kysyä oman alueen kotihoidon työntekijältä.

TURVAPUHELIMET
Palvelu ostetaan MAINIO VIRE OY:ltä. Lisätietoja voi kysyä oman alueen kotihoidon työntekijältä.

TUKIPALVELUSETELI
Palvelusetelin arvon on 15 €. Setelillä voi ostaa yhden tunnin tukipalveluja. Tukipalveluja ovat: Siivous-, ateria-, piha- ja kiinteistönhoito sekä kodinhoidollisia palveluja. Palvelusetelillä ei voi ostaa suursiivousta. Asiakkaan omavastuu vaihtelee palveluntuottajan perimän hinnan mukaan. Palveluseteleillä ostettua palvelua ei voi laittaaa kotitalousvähennykseen. Palveluseteliä haetaan kotihoidon osastonhoitajalle osoitetulla hakemuksella, johon liitetään tuloselvitys. Perusturvalautakunnan päätös 28.10.2011 § 133.

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut siirtyvät 1.10.2013 alkaen sosiaalipalveluihin vammaispalvelun yhteyteen.  Hakemuslomake. Myöntämisperusteet.

OMAISHOIDONTUKI
Omaishoidontukea voidaan maksaa kotona vanhusta, vammaista ja pitkäaikaissairasta hoitavalle omaiselle. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden ja hoidettavan RAVA- toimintakyky indeksin mukaan neljässä maksuluokassa, jotka perusturvalautakunta on hyväksynyt.
Perusturvalautakunnan päätös 19.12.2012 § 146.
 Lomahoito sovitaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa
- Läheislomitus/sijaishoito


PÄIVÄPALVELUT
Hannuksenkartanon peruskorjauksen aikana joudutaan päiväpalvelutoimintaa rajoittamaan. Päiväpalvelutoiminnasta voi tiedustella puh. 040 522 3009 tai 0400 195 014.

Muistisairaiden kuntoutusryhmät
Lähihoitaja Vuokko Julkunen
Kurunokantie 5
99600 Sodankylä
puh. 040 765 6939
Muistisairaille ikäihmisille, jotka asuvat kotona tai palvelutalossa, järjestetään päiväpalvelutoimintaa omissa ryhmissä. Osallistujat näihin ryhmiin tulevat muistineuvolan/muistivastaanoton kautta ja toiminta perustuu osallistujien kuntoutussuunnitelmiin.

MUISTINEUVOLA

Vuoden 2012 alusta muistineuvolan toiminta on siirtynyt tk:n alaisuuteen, katso terveyskeskuksen kohta.

 

KOTIHOITO


Osastonhoitaja
vs. Tuula Nikula
Kurunokantie 5
99600 SODANKYLÄ
puh. 040  522 3009
fax 016 618 501

KOTIHOITO 
Asiakkaan voimavaroista lähtevää, ennaltaehkäisevää kotona asumisen tukemista. Perus- ja sairaanhoidollista palvelua huolenpitoa ja hoivaa. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoitoyksikköön on koottu kaikki ikääntyvien kotihoitoa tukevat palvelut: kotipalvelu, kotisairaanhoito, palveluasuminen, omaishoidontuki ja muut tuki-palvelut. Siivous- ja muut avustavat tehtävät annetaan kolmannen sektorin ja yritysten hoidettavaksi. Asiakkaalla on mahdollista saada tukipalveluseteli.

KOTIHOIDON MAKSUT
Kotihoito on maksullista. Kuukausimaksu määräytyy käytettyjen palveluiden määrän ja asiakkaan tulojen mukaan. Säännöllisen kotihoidon hinta määräytyy vähintään kerran viikossa tehtyjen kotikäyntien, ruokakunnan henkilömäärän ja bruttotulojen perusteella sen mukaan kuinka usein viikon aikana palveluja käytetään. Perusturvalautakunnan päätös 15.12.2011 § 166. Liite.

Sodankylässä kotihoito on jaettu neljään eri alueeseen.

POHJOINEN ALUE
Kitisenrannan palvelutalot, pohjoinen osa kirkonkylää.
Vuotso, Petkula, Kersiö, Sattanen, Moskuvaara, Rajala, Sukuvaara
tiimivastaava, puh. 040  522 2107
sairaanhoitaja tai lähihoitaja, puh. 040 195 5990, 0400 388 038
kotihoidon henkilökunta, puh. 040 522 2108 klo 7 - 21.30
kotihoidon henkilökunta, puh. 040 527 1179 klo 7 - 21.30
saamelaistyöntekijä, puh. 040 842 6050
Terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai lähihoitajan vastaanotto:
Vasantie: joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 10 - 12
Rajala: joka kuukauden viimeinen perjantai klo 9 - 11 elokuusta toukokuuhun
Vuotso: joka tiistai klo 10 - 12, kesä-elokuussa joka toinen tiistai

ETELÄINEN ALUE
Kylälaakson palvelutalot, eteläinen osa kirkonkylää, Seipäjärvi, Raudanjoki, Vuojärvi, Torvinen, Aska, Lehtovaara, Lismanaapa, Emaus
tiimivastaava, puh. 040 145 1486
sairaanhoitaja, puh. 040 771 1672
lähihoitaja, puh. 0400 388 058
kotihoidon henkilökunta, puh. 040 522 2109 klo 7 - 21.30
kotipalveluauto, puh. 0400 397 451 klo 7 - 21.30
Terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai lähihoitajan vastaanotto:
Kylälaakso: joka toisen kuukauden kolmas tiistai klo 9 - 11.30
(helmi-, huhti-, kesä-, elo-, loka-, joulukuu)
Vuojärvi: joka toisen kuukauden toinen keskiviikko klo 12 - 13
(helmi-, huhti-, kesä-, elo-, loka-, joulukuu)
Torvinen: joka toisen kuukauden kolmas keskiviikko klo 12 -14
(helmi-, huhti-, kesä-, elo-, loka-, joulukuu)
Seipäjärvi: tammi-, maalis-, touko-, heinä-, syys- ja marraskuun viimeinen keskiviikko klo 11 - 12

ITÄINEN ALUE
Hannuksenrannan palvelutalot, Lokka, Kelujärvi, Puolakkavaara, Siurunmaa, Kaanaanmaa, Tahkovaara, Orajärvi, Orajärven - ja lentokentäntienvarsi, Alakitinen
tiimivastaava, puh. 040 576 0085
lähihoitaja, puh. 0400 388 026
kotihoidon henkilökunta, puh. 0400 388 065 klo 7 - 21.30
kotihoidon henkilökunta, puh. 0400 693 519 klo 7 - 21.30
Terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai lähihoitajan vastaanotto:
Lokka: joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 10 - 11

JÄRVIKYLIEN ALUE
Unari, Kukasjärvi, Kierinki, Uimaniemi, Murtomaa, Sassali, Syväjärvi, Hinganmaa, Kaarto, Riipi, Ristonmännikkö, Vaalajärvi, Jeesiö
lähihoitajat:
puh. 0400 388 070
puh. 0400 730 242
puh. 0400 187 514
Terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai lähihoitajan vastaanotto:
Syväjärvi: joka maanantai klo 9 - 11, kesän aikataulu ilmoitetaan erikseen
Unari: joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 12 - 13, tauko kesä-elokuu
Kierinki: joka kuukauden toinen torstai klo 12 -13, tauko kesä-elokuu
Hinganmaa: joka kuukauden kolmas torstai klo 12 - 13, tauko kesä-elokuu

 


PALVELUASUMINEN

Isännöitsijä
Aira Strand
puh. 0400 290 221

Vanhustentalot ja Helmikoti ovat Vanhustenkotiyhdistys ry.n omistamia kiinteistöjä.  Palvelutalot Nutukas ja Hannuksenkartano ovat kunnan omistamia.
Asuntoja haetaan kunnan asuntotoimiston kautta. Hakulomake löytyy kunnan asuntotoimiston sivuilta.


TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

HELMIKOTI
Osastonhoitaja Anne-Mari Lakkala
, puh. 0400  849 788
Sairaanhoitaja,  puh. 0400 326 951
Ahopolku 6
99600 SODANKYLÄ

Helmikoti on 25 asuntoa sisältävä dementia ryhmäkoti, joka on tehostetun palveluasumisen yksikkö ympärivuorokautista hoitoa - ja valvontaa vaativille asiakkaille.
Helmikodin henkilökunta puh. 040  503 0442

NUTUKAS
Osastonhoitaja Anne-Mari Lakkala
Kurunokantie 1
99600 SODANKYLÄ
puh. 0400  849 788

Sairaanhoitaja puh. 040 838 9045 tai 016 332 3608

Yöhoitajat puh. 016 332 3606

Nutukas on 33-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkoti on tarkoitettu keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa sairastaville henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa.

Nutukkaassa on viisi asuntosiipeä
Tiuhta puh. 016 332 3601
Peski puh. 016 332 3602
Kontti puh. 016 332 3603
Pieko puh. 016 332 3604
Risku puh. 016 332 3605

Omaishoitajien lakisääteisten vapaiden aikainen lomahoito järjestetään tällä hetkellä Nutukkaassa, Hannuksenkartanossa, terveyskeskuksessa sekä jossakin muussa erikseen sovitussa paikassa.


NUTUKKAAN LOMAHOITOVARAUKSET
Riskun hoitajat 
puh. 016  332 3605

HANNUKSENKARTANO
Osastonhoitaja Arja Ojuva
Kurunokantie 5
99600 SODANKYLÄ
puh. 040 739 2320
fax 016 618 501

Sairaanhoitaja puh. 040 744 7173

Hannuksenkartano on palvelutalo, joka on tehostetun palveluasumisen yksikkö ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa vaativille asiakkaille.

Hannuksenkartanossa on neljä asuntosiipeä:
Väärti puh. 016 332 3651
Ponku puh. 016 332 3655
Saaga puh. 016 332 3659
Veiki    puh. 016 332 3663
Yöhoitaja 1 puh. 016 332 3666
Yöhoitaja 2 puh. 016 332 3667

Hannuksenkartanon vastuuhenkilö virka-ajan ulkopuolella puh. 040 744 7173

HANNUKSENKARTANON LOMAHOITOVARAUKSET
Sairaanhoitaja
puh. 040 744 7173

VETERAANIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖT

Fysioterapia:
Vastaava fysioterapeutti Paula Koskelo, puh. 040 159 7543
Fysioterapeutti Aila Aho, puh. 040 728 8618

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta:
Sihteeri sosiaalityöntekijä Lea Aikio, puh. 040 521 3342

Rintamaveteraanien kuntoutustilitykset:
Toimistosihteeri Jaana Väyrynen puh. 040 840 9018

sähköposti: etunimi.sukunimie@sodankyla.fi
osoite: Sodankylän kunta, PL 60, 99601 Sodankylä

01-Terveyskeskuksen sähköinen ajanvaraus 02-Järjestöpankki Elatusapulaskuri Toimeentulotukilaskuri Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukesku