Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2019-30.6.2021. Loppuraportti saatavilla.

Lataa loppuraportti täältä.

Hankkeen tulokset on koottu Luonnonvarakeskuksen julkaisusarjan julkaisuun: Teollinen ekosysteemi energian- ja ruoantuotantoon.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli uuden sukupolven kaukolämpölaitokselle. Keskeisenä ajatuksena on yhdistää paikallista energian- ja ruuantuotantoa. Kaukolämpölaitoksen ympärille luodaan järjestelmä, jota lähestytään laajalla kiertotalouden näkökulmalla. Energiatuotannon virtojen ja sivuvirtojen ympärille tunnistetaan ja mallinnetaan energian ja ruuan teollinen ekosysteemi.

Kaukolämmön osalta tunnistetaan ja kartoitetaan menetelmiä, joiden avulla voidaan järkevällä tavalla suunnitella hiilineutraalimpaa yhdyskuntarakennetta. Lämpölaitoksena toimii biohiililaitos, jossa hyödynnettäisiin lähialueiden puupohjaista ylijäämää.

Lisäksi hankkeessa selvitetään, olisiko laitoksen ympärille kannattavaa yhdistää kasvi– tai kasvuhuonekasvisten, kiertovesikasvatetun kalan ja hyönteisten kasvatusta sekä biokaasutuotantoa. Useiden tuotantomuotojen avulla tavoitellaan synergiaetuja esimerkiksi energian käytön, ravinteiden kierron ja kustannusten avulla.

Kartoitus- ja laskentamallia voidaan hyödyntää erityisesti kaukolämpölaitoksissa, joissa uusiutumattomaksi luokitelluista energialähteistä siirrytään uusiutuviin energialähteisiin.

Kokonaisuuden tarkoitus on lisätä ja tehostaa paikallisten raaka-aineiden käyttöä, nostaa alueellista jalostusarvoa, kasvattaa aluetaloutta ja työllisyyttä sekä lisätä alueellista omavaraisuutta energian ja ruuan osalta.

Hankkeen hakija ja hallinnoitsija: Sodankylän kunta. Osatoteuttajina mukana Vaasan yliopisto ja Luonnonvarakeskus.
Hankkeen toteutusaika: 1.8.2019–30.6.2021.
Hankkeen kokonaisbudjetti: 668 514 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoittama osuus on 534 813 € (tukiprosentti 80 %). Rahoitus on haettu Lapin liiton kautta.

Katso alta hankkeen animaatio!

Kiertotalous apuun ilmastonhaasteissa

Animaation voi katsoa tekstitettynä YouTubesta. (Laita videon asetuksista tekstitykset päälle)

Hankkeesta kirjoitettua:

Lisätiedot

Päivi Haapalainen

Vaasan Yliopisto
kokoaikainen projektipäällikkö
puh. 029 449 8475
paivi.haapalainen(at)uwasa.fi

Jukka Lokka

Sodankylän kunta
osa-aikainen projektipäällikkö
puh: 040 146 0448
jukka.lokka(at)sodankyla.fi

Saija Rasi

Luke
yhteyshenkilö, johtava tutkija
puh. 029 532 6469
saija.rasi(at)luke.fi

Satu Ervasti

Luke
yhteyshenkilö, tutkija
puh. 029 532 6075
satu.ervasti(at)luke.fi

Lotta Uotila

Sodankylän kunta
hanketiedottaja
puh. 040 801 9445
lotta.uotila(at)sodankyla.fi

 

Lisää hankkeita