Kultainen Pohjoinen

Hankkeen toteutusaika: 1.6.-31.12.2016

Sodankylän kunnan hallinnoima ja Leader Pohjoisin Lapin rahoittama hanke, jossa selvitetään Sodankylän kunnan pohjoisosan matkailutoimijoiden yhteistä, toimivaa ja taloudellista yhteistyömallia tai -organisaatiota.

Hankkeessa kartoitetaan pohjoisosan (Kakslauttanen, Kiilopää, Purnumukka, Tankavaara, Vuotso, Madetkoski, Peurasuvanto, Lokka ja Porttipahta) toimijat, olemassa olevat matkailupalvelut ja tapahtumat. Haastattelujen avulla selvitetään heidän toiveensa ja kehittämisehdotuksensa sekä mietitään luotavaa yhteistyömallia.

Yritystapaamisten lisäksi järjestetään työpajoja ja verkostointitilaisuuksia (2-3 kpl) sekä opintomatka, jonka tarkoituksena on tutustua eri yhteistyö- ja organisaatiomalleihin sekä yrittäjien väliseen yhteistyöhön. Hankkeen aikana myös vertaillaan ja selvitetään eri organisaatiomallien vastuut, velvoitteet, yritysten maksuosuudet ja organisaation tehtävät.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.-31.12.2016, jossa aktiivinen selvitystyö- ja raportointivaihe on n. 3 kk. Hankkeen vastuuhenkilö Sodankylän kunnassa on matkailukoordinaattori Marjo Harjula.

Lisätiedot

Ulla Koikkalainen

p. 045 670 8842
digilapland@outlook.com

Lisää hankkeita