Arctic Business Concept - Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri

Hankkeen tuloksena Lappi edistyy tavoitteessaan olla EU:ssa edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa. Hankkeen toteutusaika: 1.4.2015 – 31.3.2018.

Hankkeen tavoitteet:
  • pk-yritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen
  • kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen Lapin luonnonvarojen jalostamisen arvoketjuissa
  • klusteriyhteistyön vahvistaminen Lapin toimijoiden välillä sekä EU -tasolla
Keskeiset toimenpiteet:
  • Regina –hankkeen kanssa yhteistyössä on selvitetty työpajojen ja Lapin yliopiston tekemän kyselyn avulla sodankyläläisten suhtautumista kaivostoimintaan
  • luoda Geoinnovaatiokeskus –hankkeen kanssa yhteistyössä uusia työmahdollisuuksia sekä tutkimustoimintaa alueelle
  • parantaa alueella toimivien pk –yritysten ja suurten kaivosten yhteistyötä ja vuorovaikutusta: yritysvierailut, tilaajavaatimusten tunnistaminen (HSEQ -laadunhallinta)

Hankkeen aikataulu: 1.4.2015 – 31.3.2018. Kokonaisbudjetti (3v): 1 622 657 €, josta kunnan osuus 62 448 €.

Lisätiedot

Janne Laine

Projektipäällikkö
(+358) 40 524 5360
janne.laine(at)sodankyla.fi

Lisää hankkeita