Sodankylän kunta vähensi ruokahävikkiä – säästöä syntyi lähes 100 000 euroa

Ruokahävikin vähentäminen onnistui prosessien parantamisella ja neuvonnan ja valvonnan lisäämisellä. Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Antti Palomaan mukaan myös henkilöstö ja oppilaat ovat ottaneet asian omakseen.

Sodankylän kunta on sitoutunut vähentämään ruokahävikkiä ja edistämään kestävää kehitystä – ja tässä on onnistuttu.

– Keskuskeittiö ja yksiköiden omat keittiöt ovat ottaneet käyttöön tehokkaat seurantamenetelmät, joiden avulla olemme onnistuneet vähentämään ruokahävikkiä merkittävästi. Myös koko prosessia ruoan tilaamisesta aina biojätteeseen asti on parannettu, kertoo hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Antti Palomaa.

– Suurimman kiitoksen ansaitsevat kuitenkin päiväkotien ja koulun henkilökunta sekä oppilaat, jotka ovat ottaneet asian omakseen. Ilman heitä tämäkään hanke ei olisi onnistunut. Ruokahävikkiä on onnistuttu vähentämään, vaikka samaan aikaan olemme tarjonneet oppilaille välipalaa ja pehmeää leipää aterioiden yhteydessä.

Ruokahävikin seuranta on osa Sodankylän kunnan strategiaan kuuluvaa ympäristön polkua, jonka ohjaamana kunnassa pyritään käyttämään luonnonvaroja harkitusti ja vastuullisesti.

– Ruokahävikin seurannan avulla olemme pystyneet tunnistamaan ruokalajeja, jotka ovat vähemmän suosittuja ja joiden hävikkiä voimme vähentää muun muassa muuttamalla tarjontaa. Kunta ja ruokapalveluyhtiö palkitsevat koulujen henkilökunnan ja oppilaat herkuilla sitoutumisesta hävikin vähentämiseen. Tästä on hyvä jatkaa.

 

Tulokset puhuvat puolestaan

  • Ruokahävikin määrä on vähentynyt 85 % tilausten osalta. Euroissa säästöä on syntynyt lähes 100 000 euroa kevään osalta.
  • Pohjois-Lapin Ruoka Oy ja koulu ovat perustaneet Ruokaraadin, joka seuraa ruoan laatua ja antaa palautetta keittiölle.
  • Koulu on lisännyt ruokalavalvojien määrää ja neuvontaa ruokailutapahtumissa, mikä on edelleen vähentänyt hävikkiä.
  • Tämä on vasta alkua. Jatkamme työtä ruokahävikin vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi Sodankylässä.

Muita tiedotteita